Vil bygge firemannsboliger – men her har Høili bare utgifter

Høili-firmaet Ekheimtunet AS har de siste to årene bare pådratt seg utgifter. Årsaken er at det har tatt tid å gjennomføre bygging av leiligheter på sørsiden av Høili Gods på Kråkerøy. Derfor har inntektsiden i prosjektet så langt uteblitt.