– Så høy omsetning har vi aldri hatt før. Vi er veldig tilfreds med utviklingen, smiler Veronica Moberg Kristiansen, som er daglig leder.

Selskapet opplyser at de i 2022 hadde en inntekt på 32,8 millioner kroner. Med det har årsomsetningen økt med over ti millioner kroner på to år.

Resultatet ble på 863.000 kroner i 2022.

– Stadig større etterspørsel etter dette

– Vi har jobbet mye med rehabilitering, forteller Kristiansen.

– Også har det veldig mange nye hytter, supplerer Tor-Erik Torgersen, som er en av eierne.

De forklarer at de fleste oppdragene skjer i Fredrikstad og på Hvaler.

Nå jobber de med nye spennende byggeplaner:

– Vi jobber med å bygge egne mikrohus. Vi håper det skal hjelpe flere inn på boligmarkedet. I tillegg er det en energivennlig løsning, sier Atle Lønne Pedersen, som er en av de andre eierne.

– For vår del er det veldig viktig å bidra til det grønne skiftet. Og det er veldig positivt at det stadig er større etterspørsel etter løsninger med lavt miljøavtrykk, smiler Torgersen.

– Trenger flere kvinner

I dag har selskapet 25 ansatte, opplyser de.

Men: Med økende omsetning og god pågang med oppdrag, ser de også muligheter i å ansette flere nye.

– Vi ønsker flere dyktige medarbeidere, sier Kristiansen.

Boxly har et spesielt fokus på å hente enda flere kvinnelige håndverkere til byggebransjen.

– Vi trenger flere kvinner i denne bransjen, fortsetter Kristiansen.

De sier det er deres plikt å sikre mer mangfold og ett godt arbeidsmiljø i fremtiden. Og legger til at likestilling mellom kjønnene er et av deres utvalgte FNs bærekraftsmål.

Fra før av har Boxly tre ansatte kvinner. Den ene av dem er altså daglig leder. For cirka et år siden gikk Kristiansen fra å være økonomiansvarlig til å bli daglig leder.

– Det har vært veldig spennende, og lærerikt. Jeg trives veldig godt, avslutter Kristiansen.