I sin nyttårstale i 2019 oppfordret statsminister Erna Solberg innbyggere i Norge til å få flere barn. Det er viktig for velferdsmodellen vår, for Norge og for Østfold.

Livet som småbarnsforeldre kan ofte være krevende. Erna og Høyre har nå lansert fem løfter til småbarnsfamiliene. Disse løftene er knyttet til barnehage og SFO som er noen av de viktigste felles arenaene vi har for barna våre.

Det er barnehagene og SFO som kan sikre inkludering av alle, integrering og personlig utvikling. Det er her jobben med å utjevne sosiale forskjeller starter. Derfor er barnehager og SFO så viktige.

Derfor går Høyre til valg på nye løsninger som gjør det billigere å ha flere barn i barnehage og SFO. Samtidig som flere skal få barnehageplass tidligere – om det er ønsket.

Høyre vil innføre en ny rabattordning for dem som har barn i barnehage og SFO samtidig. I dag gis det bare søskenrabatt så lenge barna går i barnehage. Dette berører mange familier og barn i Østfold.

Høyre går til valg på at barn nummer tre i barnehagen skal være helt gratis. Vi vil dermed kutte en tredjedel av kostnadene til familier med tre barn i barnehage samtidig.

Vi hører ofte historier fra familier i Østfold om hvor vanskelig det er å få barnehageplass når barnet er født sent på året, og at foreldre må ta ulønnet permisjon for å få den familiære kabelen til å gå opp. Å få barn skal ikke måtte planlegges etter hovedopptaket i barnehagen. Høyre ønsker å erstatte dagens ordning med kontantstøtte, og heller innføre «ventestøtte» for de som venter på barnehageplass.

Høyre har allerede utvidet retten til barnehageplass det året barnet fyller ett år fra å gjelde til og med august til å gjelde barn som er født til og med november. Dette har gitt barnehageplass til ca 11.000 flere barn det året de fyller ett år. Men vi stopper ikke her. Høyre vil sørge for at enda flere barn får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år – eller når permisjonstiden er over.

For familier med lav inntekt vil Høyre videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. I 2020 fikk 46.000 husholdninger i hele landet redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid»