– Jeg synes det er veldig fint at vi får vedtatt saken nå. Dette har vært ventet lenge på, og jeg synes jo det er et godt initiativ: Dette er en viktig sport for kanskje særlig unge jenter, sier Ida Julsen (MDG).

Som nestleder av planutvalget, er det hun som gir sin anbefaling til politikerkollegene i akkurat denne saken. Dette ettersom utvalgsleder Victor Kristiansen (Ap) vil ha prøvet habiliteten sin i saken om Fredrikstad ridesenter.

Inntil 60 millioner

Det var i desember i fjor at det ble satt punktum for mange års diskusjon da bystyret vedtok at ridesenteret på Bekkevold skal ny ridehall og stall.

Flertallet i bystyret (SV, Ap, Bymiljølista, MDG og Rødt) bestemte at det skulle bygges ridesenter for inntil 60 millioner. I kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag var mesteparten av pengene satt av i 2023.

Nå ligger altså alt til rette for at reguleringsplanen er i mål om noen korte uker.

Plass til 50 hester

Reguleringsforslaget som ligger på bordet, legger til rette for staller og paddocker for 50 hester. Det vil være to ridehaller med tilhørende birom for lagring og drift. I tillegg skal det bygges garasje/ redskapsrom for traktor og redskaper samt lager for høy og kraftfôr.

Ifølge sakspapirene er det også ønske om å beholde både den store ridebanen og paddockene, som begge er ganske nylig anlagt. Det er også planen å bruke ridesenteret som utfartssted til lysløypa og marka.

Protestene trukket

Innsigelsene som i prosessen kom inn fra Viken fylkeskommune, er løst.

Fylkeskommunen var skeptisk til mangel på frisiktsoner ved avkjørsler, til byggegrensene og mangel på dokumentasjon på at gang- og sykkelveien kan dimensjoneres til å håndtere dimensjonerende flom. I tillegg kom det inn flere merknader fra private.

Av saksfremlegget fremgår det er gjort enkelte endringer for å løse innsigelsene. Også noen av merknadene fra private er imøtekommet, skriver kommunedirektøren.

– Håper det går hele veien

Det er planutvalget som først får saken på bordet 29. september nå etter at alle hindringene er ryddet av veien.

– Det gjenstår kanskje én hindring til – budsjettet?

– Ja. Det er klart at i plansammenheng, tar vi ikke hensyn til det økonomiske. Men jeg håper jo det går hele veien, også til budsjett. At det ikke bare blir liggende som planer på et papir, men at vi faktisk får igangsatt noe, sier Julsen.

Bystyret har det siste ordet i saken 20. oktober.