Mediesaker om skilting på bryggen utenfor Engelsviken Sjøhus har skapt diskusjoner. Skiltet viste til at bading og opphold på brygga var forbudt.

Når vi behandler saker i planutvalget, er det bestemmelser som ligger ved i alle reguleringsplaner. Disse er juridisk bindende og noe utbyggere må forholde seg til fra første stund. Hvis sameiet ikke har kjent til vilkårene og har misoppfattet, har de i alle fall mulighet nå til å rydde opp og beklage misforståelsene. Bryggen utenfor Engelsviken Sjøhus er en offentlig tilgjengelig bryggepromenade, og et sted vi alle kan oppholde oss.

Det ble klart etter at jeg sendte spørsmål til planutvalgsleder basert på oppslag i mediene. Det kom svar samme dag i utvalgsmøtet. Der ble det tydelig avklart at skiltet er misvisende og i strid med gjeldende regulering.

Å ha gode offentlige rom og oppholdsplasser, nærskog og allment tilgjengelige kystområder er sosialt utjevnende. Det er plasser det er gratis å oppholde seg. Derfor er det så viktig at de er tilgjengelige og at vi har mange av dem. Og vi i De Grønne vil jobbe for å fokusere på at stengsler i strandsonen fjernes, og at hytteutbygging ikke må ta av fellesarealene vi har igjen.

Og det var viktig å få avklart og bekreftet at skiltet var misvisende. Allment tilgjengelige områder er felleseie og skal oppleves som nettopp det. Noe vi alle tar vare på i fellesskap, og har god tilgang på. Fri ferdsel er dessverre noe en må kjempe for, men den kampen skal vi i De Grønne ta hver gang det trengs.