Viken SV krever at fylkesrådet i Viken skal få en slutt på lærerstreiken ved at lærernes hovedkrav innfris.

Det er en lærerkrise. Færre søker lærerutdanningen, hver femte lærer er ikke utdannet lærer og over halvparten av lærerne vurder å bytte jobb. Midt oppe i dette blir lærerne lønnstapere flere år på rad. Det henger ikke sammen. Lærerne har hatt den laveste reallønnsøkningen av alle i offentlig sektor.

Det er et politisk ansvar å sørge for at vi har gode kvalifiserte lære i klasserommene våre. Ålreite lønninger er en del av løsning for å få det til. Derfor må fylkesråden på banen.

Om hver femte taxisjåfør hadde vært uten lappen hadde vi reagert.

Da er det er åpenbart at noe må gjøres.

KS, lærerne sin motpart, mener deres krav er legetime og viser til at ingen kommuner og fylker spilt inn til dem at de burde legge mer på bordet til lærerne.

Viken er Norges største fylke og dermed en av de virkelige store medlemmene i KS.

Lærerorganisasjonenes hovedsak i streiken er å gjøre noe med lærermangelen, ved å øke lærerlønna. SV støtter streiken og krever nå at fylke kommer på banen.

Vi krever at fylkesrådet kommer på banen. SV fremmer nå et skiftelig spørsmål til fylkesråden for utdanning for å få fortgang i saken.

Viken SV støtter streiken og setter pris på at lærene tar kampen for en god skole.