Det kom frem da gigantfylkets mektige samferdselstopp, Olav Skinnes fra Senterpartiet, stilte til såkalt komitéhøring på Stortinget tirsdag 13. april.

– Viken ber om at utbyggingen på strekningen mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad tas inn i første seksårsperiode i Nasjonal Transportplan (NTP). Dette vil gi dobbeltspor nesten helt frem til Fredrikstad stasjon, og dermed også et langt bedre tilbud til Norges femte største byområde, sa Skinnes direkte henvendt til politikerne i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Katastrofalt

Slik Fredriksstad Blad tidligere har fortalt, er det i gjeldende Nasjonal Transportplan lagt opp til at dobbeltsporet frem til Seut skulle stått klart i 2024. I regjeringens forslag til ny plan for kommende 12-årsperiode (2022–2033) er imidlertid all videre utbygging sør for Moss i realiteten skjøvet helt ut i det blå. Planen er nå ute på høring og skal endelig vedtas i Stortinget før sommeren.

Et samlet politisk miljø i Fredrikstad har reagert kraftig på utsettelsene. «Katastrofalt» og «lammende for byen», har ordfører Jon-Ivar Nygård uttalt. Nå får altså Fredrikstad backing fra Viken i sitt krav om raskere utbygging av dobbeltsporet på Østfoldbanen.

– Ambisjonene for Intercity må opprettholdes, og utbyggingen av Østfoldbanen og Intercity-utbyggingen sør for Moss må videreføres, lød kravet fra Olav Skinnes til Stortingets samferdselspolitikere.

– Klart løftebrudd

Østlandssamarbeidet, som er et samarbeidsorgan for fylkene på Østlandet, har også lagt vekt på de nedjusterte ambisjonene for intercityutbyggingen på Østlandet i sitt høringsinnspill:

«Regjeringens InterCity-forslag er et klart løftebrudd både mot kommuner, stasjonsbyer, næringsliv, befolkning og pendlere på Østlandet. Østlandssamarbeidet ber derfor om at transport- og kommunikasjonskomiteen i sitt videre arbeid med Nasjonal Transportplan sørger for at ambisjonene for InterCity-utbyggingen opprettholdes og at det settes av nok penger til å sikre kontinuitet i planlegging utbygging av hele InterCity-prosjektet», heter det i høringsinnspillet.