Gå til sidens hovedinnhold

Viken KrF har ikke vedtatt rett linje, men å se på nye løsninger

Artikkelen er over 1 år gammel

«Rett Linje er en av mange steiner som må snus, på jakt etter den beste løsningen for regionen som helhet.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blads oppslag, kan man få inntrykk av at det er enighet i Viken KrF om å bygge Inter City i rett linje, med stasjon på Rolvsøy. Det stemmer ikke. Men et enstemmig fylkesårsmøte deler Sarpsborg og Fredrikstads utålmodighet etter å få fortgang i Inter City utbygginga gjennom Østfold. Vi mener at en rask framdrift i InterCity-utbyggingen er helt avgjørende for regional vekst og for å flytte trafikk fra vei over på bane.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vært helt klar på at kvikkleira har tatt den vedtatte traseen. Den er ikke mulig å gjennomføre i praksis innenfor realistiske kostnadsrammer. Da må vi se på andre løsninger.

Rett Linje er en av mange steiner som må snus, på jakt etter den beste løsningen for regionen som helhet.

Men man må også være villig til å tenke helt nytt. Kan det være en ide å skille godstrafikk fra persontrafikk? Kan det være en løsning å bygge den nye traseen innom Fredrikstad, men ikke Sarpsborg? Kan den beste løsningen være å utvide langs eksisterende trase?

Vi vet ikke. Men vi vet at det haster å få på plass en løsning.

Skal Inter City utbygginga gjennom Østfold bli prioritert i NTP, er det helt avgjørende at politikerne i Sarpsborg og Fredrikstad kan enes om en løsning og legge et felles press på Samferdselsdepartementet.

Derfor er vi veldig glade for at Sarpsborg KrF og Fredrikstad KrF var villige til å komme hverandre i møte på fylkesårsmøtet vårt i helgen. Vi må tørre og tenke nytt, og ha langsyn nok til å finne en løsning som gagner utviklinga i hele regionen.

Kommentarer til denne saken