Vi ser at fylkesordfører Ole Haabeth i Fredriksstad Blad gir full støtte til vårt forslag om at tog- og busstilbudet i Viken må planlegges samlet, ved at Ruter eller et nytt administrasjonsselskap for kollektivtrafikken, får det helhetlige ansvaret for bestilling og kjøp av både buss- og togtjenester. Vi tror det vil gi et mye bedre kollektivtilbud i hele Viken. At buss og tog korresponderer bra, og utfyller hverandre, er enda viktigere der kollektivtilbudet ikke er så hyppig som i byområdene. Det er jo summen av kollektivtilbud som betyr noe for de reisende, og det er på tide å få kundene i fokus også på jernbanen, mener vi.

Avviklingen av buss for tog i sommer har vært svært krevende for de reisende, og demonstrerer hvorfor det er en god idé at kollektivtrafikken, både buss og tog, planlegges samlet og ikke hver for seg. Det er helt avgjørende at buss- og togtilbudet korresponderer godt og utfyller hverandre, at ikke buss og tog kjører samtidig og parallelt, slik den for eksempel gjør mellom Kongsberg og Drammen, og at man kan fylle ut med busser der det går for få tog.

I resten av Viken er man også misunnelig på sommerrabatten til Østfold kollektivtrafikk.

Fylkesgrensa skal ikke lenger være et hinder for at det er enkelt å reise kollektivt. Når vi nå skal lage et nytt felles billettsystem og takstsystem for buss og tog i hele Viken og Oslo, så mener Venstre at det også er tidenes mulighet til også å sikre at det også blir billigere å reise kollektivt i hele Viken. Den muligheten mener vi må gripes med begge hender.

Hvis det skal være enkelt og billig reise kollektivt, for enda flere, må vi lykkes med å utvikle busstilbudet i Fredrikstad og Nedre Glomma enda bedre enn i dag. Bussen må gå ofte, for at den skal være et reelt alternativ for folk. Vi mener vi har hatt en utvikling i feil retning i Østfold, også når vi ser at tilbud innskrenkes enda mer.

Samtidig som bomringen kommer opp senere i høst, blir det gratis å reise med bussen i tre måneder. Det har politikere i Fredrikstad sørget for. Det kan være en viktig satsing. I resten av Viken er man også misunnelig på sommerrabatten til Østfold kollektivtrafikk. Slike tiltak har man ikke hatt mulighet til i Akershus. Fordi systemet er så stort, bruker Ruter flere måneder på å omprogrammere billettsystemet når det gjøres prisendringer. Det gjør at det er svært liten fleksibilitet.

Når vi skal lage nytt felles billettsystem for Viken og Oslo, er det veldig viktig at det blir et fleksibelt system, slik at man kan teste ut for eksempel helgerabatter, sommerrabatter, familierabatt og andre tiltak for å få flere til å reise kollektivt både til jobb og fritid.

Les også

Viken kan gi bedre kollektivtilbud