Viken fylkeskommune påtar seg nye oppgaver: Arver 5450 km fylkesvei!

Fra 1. januar 2020 overføres det overordnede ansvaret for fylkesvegnettet fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune. Det opplyser Viken fylkeskommune og Statens vegvesen i en felles pressemelding.