Program •••Velkommen ved rådmann i Fredrikstad kommune •••Gunhild Bøgseth, etatssjef miljø – og byutvikling, og Espen Eggen, konstituert Plan og Samfunnsutviklingssjef, presenterer de viktigste grepene i forslag til ny arealplan •••Ordstyrer Roy Andersen utfordrer et panel på refleksjon rundt grepene i arealdelen •••Panel •Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) •Opposisjon Truls Velgaard (H) •Leder i Fredrikstad Næringsforening Kjell Arne Græsdal •Sander Grundvik •Erling Dokk Holm •Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd •Guro Nereng, Klima Østfold • Lise T. Mohr, leder for Fellesutvalget for bondelagene