Hør hva ordføreren sa etter snorklippingen av nye Foten Kafé