Det har de siste månedene rådet stor usikkerhet om hvorvidt det blir ny sivil flyplassaktivitet på Rygge. Sjefen for det nye selskapet som vil ta over, Knut R. Johannessen, ga fylkespolitikerne en fersk oppdatering.