Hvordan skal vi få flere barn, unge og voksne i aktivitet? Bygger vi riktige anlegg? Vil kommunen bedre rammevilkårene til idretten? Avsettes det tilstrekkelig med areal til å bygge idrettsanlegg? Vil Fredrikstad kommune satse på idrett/skole prosjektet og andre inkluderingstiltak? Arrangør: Fredrikstad Idrettsråd.