Vi vimser rundt på stien

Det hadde vært greit å holde orden i rekkene.