Det er moro å drive valgkamp i den flotte bygda vår Råde, «Bygda mellom byene». Bygda med en rundkjøring i Karlshus sentrum med veier som peker mot alle byene: Mosseveien, Fredrikstadveien og Sarpsborgveien.

Hvorfor har det vært fint, nyttig, interessant og moro å drive valgkamp? Jo fordi vi har møtt så mange hyggelige innbyggere som har sagt sin mening om ulike tema. Vi har stått på stand og fått klare meldinger om ting som burde vært gjort bedre og ting som burde vært fulgt opp, men som kanskje har havnet i «glemmeboka». Noen av utfordringene innbyggere har kommet med:

  • Vi har blitt bedt om å tilrettelegge for uteaktiviteter på Råde ungdomsskole. Ungdommene trenger meningsfulle aktiviteter i friminuttene.
  • Det er humper på gang- og sykkelstiene, de burde vært utbedret, syklister og rullestolbrukere sliter.
  • Gang- og sykkelsti er ønsket flere steder enn strekningen Karlshus – Tomb.
  • Mange etterlyser bussforbindelse mellom Saltnes og Karlshus.
  • Gatelys fungerer ikke på alle busstopp der barn står daglig.
  • Små, men viktige, fritidsgrupper som korps trenger også lokaler og plass til å øve.
  • Skjer det noe med Sentrumsplan?
  • Skal det snart skje noe med den farlige trafikken ved Strømshaugbrua?

Dette er bare et lite utvalg av innspill fra innbyggerne.

Råde KrF har foreslått omlegging av RV 110. Ifølge en meningsmåling Fredriksstad Blad har foretatt, mener 53 % av i Rådes innbyggere at det er en god idé, mens noen er skeptiske med tanke på jordvern, andre er bekymret for hvordan det vil gå med Karlshus sentrum dersom veien legges om. Alle synspunkter rundt et slikt forslag er nyttige å ta med i den videre prosessen.

Råde KrF fikk i stand et folkemøte om barn- og unges oppvekstvilkår. Vi vet at det blir gjort mye bra i bygda vår, men vi ble fortalt om flere ting som ikke er bra og at noe absolutt gir grunn til bekymring og nødvendige tiltak.

Råde Kristelig Folkeparti har blitt styrket ved årets valg. Vi fikk økt oppslutning, men ikke tilstrekkelig stemmer til flere representanter i kommunestyre for kommende periode.

Noen sier at partiene lover en hel masse før valget, men når valget er over er alt glemt. Jeg håper at velgerne ikke skal si det om Råde Kristelig Folkeparti, men at vi også i de kommende fire årene får gjennomført mye av det vi i programmet vårt har sagt vi vil arbeide for.

Vi takker for tilliten til dere som stemte på oss. Vi vil gjøre vårt beste for at Råde skal være et godt sted å bo.