Vi trenger hjelp til å få administrasjonen i kommunen til å forstå at det er dere politikere som lager rammene for hvordan de skal jobbe, at det er dere som bestemmer.

Når Ap gjennom Fredriksstad Blad forteller oss om de viktigste 20 punkter for dere i neste periode, så kommer det faktisk en forventning hos oss innbyggere om at det er det som vil skje.

Når et av de punktene er å motvirke konkurranseutsetting og privatisering og legge til rette for rekommunalisering og egenregi, så forventes det at det er dette administrasjonen også skal forholde seg til.

Når leder av Tildelingskontoret og leder av Friskliv og mestring ikke vil høre, så trenger vi hjelp, Jon-Ivar.

Når de sier kommunen har kompetanse og har ressurser til å håndtere spesielle utfordringer, men allikevel ikke vet om de kan hente hjem egne innbyggere.

Når de nå etter tre måneder sier at det ser ut som min sønn har det så bra nå at de ikke er sikre på om han vil tilbake, også fordi den private aktøren er så dyktig.

Da trenger vi hjelp, du og jeg, Jon-Ivar. Du til å få kommunisert til administrasjonen at det er dere som bestemmer. Jeg til fortsatt å kunne holde trykket oppe for å få administrasjonen til å sørge for at sønnen min får det tilbudet han ble lovet at kommunen skal iverksette i egenregi i Fredrikstad.