Det skjer ting i kulturlivet i Fredrikstad, det vokser frem initiativer som forhåpentligvis vil få positive ringvirkninger for Fredrikstad som by.

I fjor igangsatte vi en dialog med politisk og administrativ kulturledelse, noe som førte til Møteplass Scenekunst Fredrikstad. I debatten med ulike aktører og politikere fremkom det hvor de primære utfordringene ligger. Ett av initiativene i etterkant av denne dagen er etableringen av et kulturråd i Fredrikstad. Vi er en del av dette, og ønsker å stadfeste dette rådet som et rådgivende og faglig kommunikasjonsorgan, samt et bindeledd mellom kulturaktører, kommune og næringsliv. Nå skjer det ting!

Kultur legger også igjen penger i andre næringer, kultur er helsefremmende. Kultur har en langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

Vi leser med interesse diskusjonene som pågår i kjølvannet av møtet i kultur- og miljøutvalget, hvor det nå er vedtatt at det skal sørges for at det kommer gode samarbeidsarenaer for kultur- og næringsliv, blant annet videreføring av Møteplass Scenekunst Fredrikstad. Dette er høyst velkomment.

 

Les også

Ap er opptatt av verdien av et offentlig finansiert kulturliv

 

Det offentlige har en avgjørende rolle i finansiering og utvikling av kulturlivet i byen vår. Allikevel trenger vi et godt samarbeid med næringslivet. Dette kan blant annet gjøres ved å etablere et kulturfond, med fondsmidler til å produsere kultur på kunstnernes premisser. Tiden for at næringslivet sponser med 5.000 kroner og forventer underholdning på julebordkvelden er forbi. Tiden hvor kulturaktørene må komme med lua i hånda og trygle om penger bør være forbi. Det burde ikke hete sponsing, men investering.

 

 

Næringslivsaktører bør se en sammenheng mellom kultur og næring, det samme bør kulturlivet. Det bør etableres arenaer som gir vekst og muligheter for begge parter. Vi har alt å vinne på å samarbeide. Næringslivet bør ha interesse i at byen har et levende og voksende kulturliv. Varierte og gode kulturtilbud gjør en by attraktiv, det gjør at folk bosetter seg her, og med folk kommer arbeidskompetanse, innovasjon og nye næringer. Folk skaper byen, og kultur tiltrekker seg folk. Derfor er kultur helt essensielt for fremveksten av en by man ønsker å bo i. Kultur legger også igjen penger i andre næringer, kultur er helsefremmende. Kultur har en langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

Vi gleder oss til å begi oss ut på den nye samarbeidsveien vi har stilt GPS-ene våre inn mot nå. Med kulturaktører som hever stemmene, med friske og lyttende politikere, med en kulturadministrasjon som er modige i sin kultursatsing og forhåpentligvis med et kjempegira næringsliv, kommer vi sammen til å gjøre Fredrikstad og Nedre Glomma til en av de mest spennende kulturregionene i det nye Viken.

 

Les også

Kommunen bør ta initiativ til mer kultursponsing