Etter åtte år med Høyreregjeringens passive næringspolitikk er det igjen på tide med gode og treffsikre tiltak for å sikre trygge arbeidsplasser til vanlige folk. Om Arbeiderpartiet inntar regjeringslokalene etter valget, vil vi fremme gode forslag for dette allerede i løpet av våre første 100 dager i regjeringslokalene.

Det er ikke tvil, vi trenger et oppgjør med at det i norsk arbeidsliv er altfor mange som jobber ufrivillig deltid, og derfor blir tvunget til å bruke fritiden sin på å lete etter ledige vakter for å få endene til å møtes. Vi må ha treffsikre politiske tiltak som motvirker sosial dumping i arbeidslivet. Vi må sikre at flere kommer ut i arbeid.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle er fremdeles jobb nummer en. Vi skal ha hele, faste stillinger, og trygge jobber for industriarbeideren så vel som helsearbeideren. For å få til dette trenger vi en mer aktiv stat som stiller krav til og spiller på lag med næringslivet.

Korona har igjen aktualisert hvor viktig det er med et inkluderende arbeidsliv, med gode rammer. Mange har i løpet av pandemien blitt fratatt tryggheten en fast jobb bringer med seg. Arbeidsledigheten korona brakte med seg er fremdeles skremmende høy, og det haster å få på plass gode tiltak.

Arbeiderpartiet ser alvoret i situasjonen. Vi har lansert en 100-dagersplan der vi fremmer 40 viktige saker vi vil fremme i løpet av de 100 første dagene om vi kommer i regjering. Her ligger det en rekke sterke tiltak for å skape et tryggere og mer inkluderende arbeidsliv i årene som kommer. Vårt mål er å få flere i jobb og gi dem som er i jobb større trygghet.

Vi vet at hele stillinger sikrer den økonomiske selvstendigheten til den enkelte, styrker likestillingen og gir økt effektivitet og bedre mulighet til å planlegge dagene. Arbeiderpartiet sine tiltak handler om å skape trygge og forutsigbare rammer for hverdagen din.

Vi trenger nå et regjeringsskifte for å sikre at heltid blir normen i det norske arbeidsmarkedet. Det er på tide med et skifte. Det er på tide med en regjering som setter trygge arbeidsplasser til vanlige folk øverst på prioriteringslista. Og det er på tide med en regjering som faktisk jobber for et organisert og trygt arbeidsliv.