Vi er sikre på at alle byens politikere er medlemmer av sitt parti fordi de mener at det partiet representerer den beste løsningen for Fredrikstad kommune. Det er ikke nødvendig for oss å kritisere Høyre for å føre Høyre-politikk. Vi er bare uenige, det er derfor vi er i ulike partier. Det er bra, for da har vi et demokratisk mangfold.

Vi skal ikke bruke valgkampen på å snakke ned andre partier. Vi skal heller bruke tiden og spalteplassen på å fortelle våre potensielle velgere hva vi skal gjøre for at Fredrikstad skal bli en enda bedre by. Vi vil løfte frem vår egen politikk, ikke snakke ned andres. Fredrikstad SV fører en helhetlig rød, grønn og regnbuefarget politikk for de mange, ikke for de få. Rødt for solidaritet, grønt for miljø og regnbuen for mangfold.

Vi har fire hovedpilarer som skal være fundamentet for arbeidet vårt de neste fire årene:

Velferd uten profitt: Omsorg skal ikke være butikk. Fredrikstad SV sier nei til kommersialisering, unødig privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, ikke penger. Alle ressursene som bevilges til fellesskapet skal gå til fellesskapet, ikke til formuer for noen få.

Et godt arbeidsliv: Det skal være nok folk på jobb for å kunne ivareta barn og pleietrengende. Fredrikstad SV vil ha økt bemanning og flere hele og faste stillinger, og vi vil også innføre tillitsreformen. Ansatte må få tid, tillit og mulighet til å utøve faglig skjønn i arbeidet. De som jobber med mennesker skal ikke overstyres av rapportering og målstyring. Unødig testing og måling må fjernes.

Fremtiden skapes nå: Klima- og miljøutfordringer må imøtekommes med innovative og fremtidsrettede løsninger. Fredrikstad SV vil at alle tar sin del av ansvaret for den verdenen vi etterlater barna, barnebarna og oldebarna våre. Hverken Fredrikstad eller Norge kan dra lasset alene, men alle er nødt til å bidra. Derfor må det et kollektivt politisk og folkelig samarbeid til for å gjøre den lille, lokale verdensbyen vår og den store, globale jorden vår til et godt og grønt sted for alle. Ikke minst for fremtiden.

Fredrikstad for og med alle: Fredrikstad skal være en kommune som er trygg å bo i. Vi vil ikke akseptere at mennesker hetses, trues eller trakasseres. Her er det plass til alle, uansett alder, nasjonalitet, bakgrunn, livssyn, legning, kjønn og interesser. Fredrikstad SV ønsker en sunn og åpen samfunnsdebatt hvor ingen skal trues til stillhet. Alle skal føle seg trygge når de går i Fredrikstads gater, og vi skal legge til rette for at alle, uansett personlig utfordring, skal kunne være aktive samfunnsborgere.

Utover våren skal vi vise alt arbeidet vi daglig legger ned for å skape det vi mener er den beste politikken for Fredrikstad kommune. Vi har opplevd stor medlemsvekst den siste tiden og flere av disse nye medlemmene står på valglista vår. Vi er en god blanding av nye ansikter og erfarne ringrever, og felles for oss alle er at vi tror på et samfunn for de mange, ikke for de få.

Fredrikstad SV er opptatt av å se menneskene som befinner seg bak statistikker, målinger og planer. Alt vi jobber med politisk påvirker mennesker, enten det er deg, familien din, vennene dine eller kollegaene dine. Derfor er Fredrikstad SV et parti som satser på åpenhet og involvering. Vi ønsker et deltakende demokrati hvor innbyggernes meninger blir lyttet til, møtt med respekt og tatt på alvor. Fordi politikk handler om mennesker.

Derfor: Ta kontakt med oss da vel, dersom det er noe du mener vi bør gjøre for Fredrikstad.

 

Les også

SV er stolt over å være et feministisk parti

 

 

Les også

SV: Norske verdier er under press