Gå til sidens hovedinnhold

Vi mangler demokratisk kontroll med helseforetakene

Artikkelen er over 1 år gammel

Tor Petter Ekroll, Sp: – Beslutninger i sykehustilbudet mangler både faglig og demokratisk legitimitet, og det medfører manglende kvalitet i de tjenester som leveres.   

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet i Østfold ønsker å gjeninnføre folkevalgt styring av våre offentlige sykehus. Vi har fått nok av avdemokratiseringen av våre helsetjenester gjennom helseforetakene. I Tidsskriftet for den norske Legeforening den 24 mai 2016 kunne vi lese:

«Legene har i dagens [helseforetaks-]modell opplevd at faglige argumenter drukner i skyggen av den økonomiske bunnlinjen, at produksjonsmål har forrang for klinisk skjønn og fornuftig bruk av ressurser og kompetanse, at rammene for god fagutøvelse og oppfyllelse av pasientrettigheter ikke er vide nok og at effektiviseringen i sykehusene har gitt for liten tid til pasientene». (Visepresident Jonn Helle)

Det er på tide å lytte til dem som leverer helsetjenestene til våre innbyggere! Vi må lytte til legene, fagekspertene og til pasientene. Senterpartiet ønsker å levere de tjenestene våre innbyggere ønsker der de er til den kvalitet de selv setter, i fellesskap med andre. Vi ønsker en demokratisk forankring i de beslutninger som tas. Helseforetaksmodellen beveger seg vekk i fra den demokratiske legitimiteten ved å overføre makten fra stemmeseddelen til pengeseddelen. Siden helseforetaksmodellen ble besluttet innført av Ap, H og Frp i 2001, har det vært et ønske om å etablere et marked for å få avkastning på kapitalen om det er offentlig eller privat aktivitet.

Når det offentlige selv ønsker å ivareta noen tjenester for sine innbyggere, ja da blir det etter min mening for dumt om man skal forøke å få en gevinst som nettopp går tilbake til felleskassen, den samme felleskassen som midler blir bevilget fra.

Når man i tillegg overlater kontrollen til et styre hvor det heller ikke er demokratisk valgte personer som sitter, ja da har vi ikke et folkedemokrati, men et såkalt markedsdemokrati hvor det er sjelden at Stortinget blir involvert i de beslutninger som tas. Politisk ansvar blir derfor mer utydelig. Det er dette markedsdemokratiet som har fått virke i helseforetakene og som vi nå mener har gitt mindre effektive tjenester, økt utgifter og har ført til dårligere helsekvalitet.

Senterpartiet mener det er på tide å innføre folkevalgt styring av sykehusene igjen. Vi må desentralisere helsetjenestene og starte med et bedre samarbeid på tvers av sykehus og landegrenser. Helseforetaksmodellen har vært både sentraliserende og byråkratiserende med stadig økende kostnader til flere ledernivåer i norske sykehus uten å tilføre kompetanse innenfor de fagområder som skal ledes. Beslutninger i sykehustilbudet mangler derfor både faglig og demokratisk legitimitet, noe som medfører manglende kvalitet i de tjenester som leveres.

Senterpartiet mener vi må finne en bærekraftig løsning også innenfor økonomien slik at vi alle blir best mulig ivaretatt i en balanse mellom individuell frihet og felleskapets ansvar. Helsetjenestene er fellesskapets ansvar. Derfor må offentlig helseforetak legges ned og helsetjenesten må føres inn under de samme offentlige styringssystem som kommuner og fylkeskommuner har i dag. Markedet kan imidlertid få fungere fritt på utsiden av disse fellesskapsløsningene. Senterpartiet vil ha folkestyre og ikke et markedsstyre/foretakstyre av norske offentlige sykehus.

Les også

Legg ned Helse Sør-Øst

Kommentarer til denne saken