Vi kan hente mye bra fra Sverige. Selv er jeg stor fan av både ABBA, kjøtbullar og turer over grensa. Men måten de har organisert eldretjenestene sine på skal de på, får holde for seg selv.

På tross av gjentatte advarsler om at den svenske modellen i eldreomsorgen ikke fungerer, har regjeringen valgt å innføre en lignende modell i Norge. Første september trådte en ny lov i kraft, som gjør at kommuner kan åpne en slags markedsplass, der de som oppfyller vilkårene for godkjenning har rett til å levere tjenester på vegne av kommunen.

Om Arbeidepartiet kommer i regjering etter valget, skal vi sørge for at loven får kort levetid.

Hva er problemet med loven? Undersøkelsene er tydelige: det fungerer rett og slett ikke. Nylig studerte koronakommisjonen i Sverige ordningen. Dommen deres var at den har ført til fragmentering og mye deltid og vikarbruk. Den går så langt at den sier at denne modellen får skylden for flere av bristene i den svenske koronahåndtering, og mener at den har ledet til et høyt antall døde og syke. Loven som nylig er innført i Norge er derfor - bokstavelig talt - i ytterste konsekvens farlig.

Vi ser også at denne modellen fører til tydelige forskjeller mellom de eldre. De ressurssterke bruker valgfriheten, men de svakeste faller utenfor. Vi kan ikke ha et system som ikke fanger opp de eldre som trenger hjelp mest, fordi de ikke er lønnsomme nok.

Arbeiderpartiet mener også at vi trenger forbedringer i tilbudet vi gir våre eldre. MEN, vi vil ha en hjemmetjenestereform, ikke en privatiseringsreform. Vi vil ha tiltak som gjør våre eldre tryggere, som faste ansatte, forebyggende hjemmebesøk for de over 75 og GPS-sporing til alle med demens. Dette er viktige tiltak som i motsetning til Høyres privatisering er noe vi vet vil gi våre eldre en lettere hverdag.

Sverige har hatt dette lovverket i ti år, uten at man kan dokumentere at det gir bedre kvalitet på tjenestene. Norge trenger ikke vente i ti år, vi kan reversere loven nå. Ønsker du et trygt og godt tilbud i vår felles helsetjeneste i stedet for en feilslått privatiseringsreform? Stem Arbeiderpartiet