Vi har i nesten åtte år hatt en borgerlig regjering. En regjering som gir store skatteletter til de rikeste og som kutter i velferdsgodene til vanlige folk. En regjering som raserer jernbanen, svekker arbeidsfolks rettigheter og sørger for større ulikheter i samfunnet vårt. Sånn kan vi ikke ha det lenger.

Vi trenger en regjering og et stortingsflertall som ser den vanlige mannen i gata, som ikke prioriterer å gi mer penger til de som har nok fra før – men som sørger for at de som har mest må bidra litt mer til velferdsstaten. Vi trenger en regjering som styrker velferdsstaten, ikke en som vil kutte i sykepenger og andre sosiale rettigheter.

I Erna Solbergs regjeringstid har vi blant annet fått økt privatisering og nedsalg i statlige virksomheter, en svekkelse av arbeidsmiljøloven, skattefritt sluttvederlag har blitt borte, kollektiv søksmålsrett er fjernet, feriepenger på dagpenger er kuttet, reduksjon i stønad til barnebriller og bevilgninger til fri rettshjelp er redusert.

De har også sørget for å legge ned de gamle fylkene, og opprettet store nye regioner som i flere tilfeller ikke henger på grep i det hele tatt. Se bare på Viken, som består av gamle Østfold, Akershus og Buskerud, en koloss av en region som er helt ulogisk satt sammen på alle mulige måter. Dette er selvsagt bare en bitte liten del av alt som har blitt gjennomført i Ernas tid som statsminister, den totale listen er uendelig mye lengre.

Det landet vårt trenger nå er en regjering som kan rydde opp i mye av dette, reversere en del av det Solberg & Co har gjort den tiden de har sittet i regjering, og finne nye og bedre løsninger på det man eventuelt ikke kan gå tilbake på. Vi må ha en regjering som tar norske arbeidsfolk på alvor og er villig til å kjempe for å bevare norske arbeidsplasser, ja en regjering som tar mannen i gata på alvor og sørger for at hen har tilgang på gode offentlige velferdstjenester og fast arbeid på gode vilkår – og selvsagt en god pensjon når den tiden kommer.

Det vi trenger er å bytte ut den blå regjeringen med en som er rødgrønn. Vi må fjerne Erna og hennes skatteletter, sette på bremsene på privatiseringstoget og gjøre det vi kan for å bøte på de usosiale kuttene som er innført. Vi må styrke arbeidsfolks rettigheter og sørge for at de som har mest fra før bidrar litt mer. Så bruk stemmeretten og stem rødgrønt.