Gå til sidens hovedinnhold

Vi må få økt ryddighet mellom politikk og administrasjon på rådhuset

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyret har i to møter denne våren opplevd et uryddig samrøre mellom Arbeiderpartiet på den ene siden, og kommuneadministrasjonen på den andre. Det ene tilfellet var i Furutun-saken i bystyret den 7. mai. Det andre tilfellet var ved behandlingen av arealplanen den 18. juni. Vi har behov for tydeligere spilleregler.

Representanter fra en rekke ulike partier står bak to lovlighetsklager som er kommet etter den kaotiske behandlingen av arealplanen. Kommunedirektør og ordfører opptrådte begge sterkt agitatorisk for boligformål og avvikling av næring langs elvekanten på Gressvik. Vi vet nå at ordfører kort tid før det avgjørende bystyremøtet i juni fikk kommunedirektøren til å utarbeide et notat som skulle bidra til å overtale MDG, Senterpartiet og Rødt til å stemme mot sin overbevisning, og sikre flertall for ønsket om boliger i området.

Høyre finner det kritikkverdig at ordfører og kommunedirektør samarbeidet så tett om utarbeidelse av et notat som skulle fremstå som kommunedirektørens faglige vurdering. Det er også kritikkverdig at dette notatet ikke ble delt med alle bystyrets medlemmer på en samtidig og likeverdig måte.

Les også

KrF om lovlighetsklagen: Ble forhindret i å reise debatt på grunn av ulikt faktagrunnlag

Også under behandlingen av planen for ombygging av Furutun i bystyret den 7. mai så vi det samme: forut for bystyremøtet ga kommunedirektøren svært sensitiv informasjon til ordfører alene. Ordfører delte denne informasjonen med et lite utvalg av sine samarbeidspartnere i bystyret, slik at Arbeiderpartiet fikk et avgjørende fortrinn ved behandlingen av denne saken. Dermed ble opposisjonen spilt utover sidelinjen i en svært viktig og omstridt sak.

Igjen er det uforståelig at kommunedirektøren finner det riktig å dele informasjon bare med ordfører – særlig når dette gjør det mulig for ordfører å bruke denne informasjonen til å fremme Arbeiderpartiets politiske mål.

Det er tre viktige maktstrukturer i ledelsen av enhver kommune. Det er politisk ledelse, administrativ ledelse og fagforeninger. I Fredrikstad har Arbeiderpartiet hatt det politiske flertallet mer eller mindre sammenhengende de siste hundre årene. Arbeiderpartiet er også nært knyttet til deler av det tillitsvalgte apparatet i Fredrikstad kommune. På toppen av dette har det også vært profilerte Ap-politikere i ulike nøkkelroller i administrasjonen på rådhuset.

Det er i seg selv en utfordring når ett parti sitter med makten svært lenge. De som sitter med makten vil lett få et tettere forhold til administrasjonen, og vil ofte se det som sin naturlige oppgave å forsvare administrasjonen.

I Fredrikstad har Arbeiderpartiet i tillegg utviklet en politisk kultur som ytterligere underbygger denne konfliktlinjen. Arbeiderpartiet er aldri interessert i å lytte til forslag og ideer fra opposisjonen. Det søkes aldri etter kompromiss og brede løsninger. Det er flertallet som bestemmer, og mindretallet gjøres mest mulig betydningsløst. Arbeiderpartiet orienterer seg hele tiden etter administrasjonen, men aldri etter opposisjonen.

Nina Tangnæs Grønvold er nyansatt kommunedirektør som er i ferd med å etablere sin egen plattform som toppleder i kommunen. Hun har selv en omfattende bakgrunn som arbeiderpartipolitiker. Det er både en styrke og en svakhet. Hun kjenner politikken, og vet hva som må til for å sikre administrasjonens uavhengighet. Samtidig bør hun føle et ekstra press på å demonstrere sin uavhengighet fra Arbeiderpartiet.

Vi har her to saker hvor det er min oppfatning at hun og hennes administrasjon har trådt feil. Nå bør vi få et taktskifte med mer entydige regler for kontakten mellom administrasjon og politikk.

Arbeiderpartiet blir neppe noen pådriver i den prosessen. Så vidt jeg forstår ser de ikke engang at noe galt har skjedd i de sakene som her påpekes. Øyensynlig er de såre fornøyde. Men vi andre kan ikke leve videre med det vi her har sett – og som antagelig bare er toppen av isfjellet.

Les også

Alle i bystyret skal få vite til samme tid

I forholdet mellom politikk og administrasjon må vi ha entydige prinsipper. Et hovedkrav må være at all kontakt skal være transparent. Vi kan ikke ha det slik at kommunedirektør i viktige saker velger å informere ordfører alene, og at ordfører deretter bruker denne informasjonen til å informere noen utvalgte støttespillere i bystyret mens opposisjonen holdes utenfor. Dette så vi altså i Furutun-saken.

Vi kan heller ikke ha det slik at Arbeiderpartiet – eller andre partier, for den saks skyld – detaljert forklarer for kommuneadministrasjonen hvordan deres notater skal utarbeides, slik vi så i behandlingen av arealplanen. Det må da i hvert fall være et minimumskrav at denne forutgående korrespondansen gjøres kjent for alle i bystyret, og dermed også for allmennheten. Det må også være slik at alle notater av prinsipiell karakter fra kommunedirektøren må gjøres kjent samtidig og på samme måte for alle bystyrets medlemmer.

Etter 100 år med arbeiderpartistyre i Fredrikstad har vi en del slagg i maskineriet. Byen hadde hatt godt av et maktskifte. La oss i mellomtiden håpe at vi nå har fått en impuls til å rydde opp i noe av ukulturen.

Les også

Velgaards uredelige lovlighetsklage

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.