Norske politikere tilhører lønnseliten. Det bekrefter rapporten som nylig kom fra et utvalg som har utredet prinsippene for politikerlønn: Stortingspolitikerne tjener mer enn 95 prosent av Norges innbyggere. Erna Solberg og resten av regjeringa er oppe blant de én prosent høyest lønte i landet.

Rødt har sagt det før, og sier det igjen: Det er på tide at politikerne kommer seg ned på jorda. De siste ti årene har lønnstillegget for stortingsrepresentanter vært det dobbelte av gjennomsnittet for alle lønnsmottagere. Rundt 30.000 mot 15.000 kroner i året. Fortsetter det slik vil alle stortingsrepresentantene bli millionærer neste gang lønna skal settes opp.

Utvalget hevder at det er vanskelig å komme frem til enkle prinsipper for politikernes lønninger. Prinsippet burde være at politikerne tilhører folket, ikke at de er en egen økonomisk klasse. Derfor må politikerlønningene ned og Stortinget må sørge for at politikerlønningene ikke vokser noe mer enn inntektene til vanlige folk.

Nasjonalt kan det gjøres gjennom å følge Folketrygdens grunnbeløp, slik pensjon, uføretrygd og andre offentlige ytelser gjør. Lokalt kan det gjøres ved å koble politikerlønningene med inntekten til de som jobber eller bor i kommunen, slik som vi har gjort det i Fredrikstad (selv om politikerlønna også her er altfor høy).

Stortinget har en lønnskommisjon, bestående av en sorenskriver, en professor og en daglig leder. Denne kommisjonen står bak de årlige forslagene om økt lønn for storting og regjering, og er et fikenblad Stortinget gjemmer seg bak, som hindrer en åpen debatt når representantene bestemmer sin egen lønn. Rødt vil ikke ha en lønnskommisjon, som attpåtil kommer fra samfunnets øvre lag og driver godtgjørelsene oppover. Debatten om politikerlønninger må heller knyttes til hvordan verden ser ut for en hjelpepleier, en renholder eller en bartender.

Mange folk som har lite fra før av – som lavtlønte, folk uten arbeid og pensjonister – møter sjelden raushet i møte med arbeidsgiver, staten og NAV. Men når det kommer til seg selv og sine er de andre partiene uvillige til å kvesse sparekniven. Selv om godtgjørelsesutvalget bekrefter at politikerne er blitt en lønnsadel, kommer de ikke med et eneste tiltak som vil endre på dette.

Rødt er det eneste partiet som har foreslått og stemt for lønnskutt for stortings- og regjeringsmedlemmer. Heldigvis kan velgerne i stortingsvalget i høst stemme frem kandidater i hele landet som er villig til å gi slipp på politikerprivilegiene.

Det viser våre folkevalgte allerede. I en rekke kommuner, Fredrikstad inkludert, har Rødt fremmet forslag om å fryse eller senke politikerlønningene. I kampen om lavere lønninger i kommunene står vi heldigvis ikke helt alene. I mange kommuner har politikere fra forskjellige partier etterhvert tatt et oppgjør med egen lønnskultur.

I Rødt betaler folkevalgte i tillegg partiskatt, nettopp fordi vi mener det er helt grunnleggende at politikerne ikke skal tjene uforholdsmessig mye mer enn vanlige arbeidstagerne. Når de folkevalgte drar fra folket på denne måten, forsvinner også tilliten til oss politikere.

Vi må få ned forskjellene i samfunnet. Da kan ikke de folkevalgte rykke fra folk de er valgt av.

Les også

Hannah (27) – en kommende stjerne i Fredrikstad-politikken