Tidligere kunne velgerne stryke kandidater ved lokalvalgene. Fredrikstad Høyre mener retten til å stryke kandidater ved lokalvalg må gjeninnføres. Dette er også en aktuell sak når bystyret i Fredrikstad i kommende møte skal avgi høringsuttalelse til forslag til ny valglov.

Strykeretten styrker muligheten til å stille politikerne til ansvar og vil øke velgernes innflytelse på personvalget. Den vil også kunne bidra til å øke valgdeltagelsen.

I dag kan velgerne bare belønne politikerne med et kryss, men ikke reagere negativt ved å stryke. Denne ubalansen må rettes opp. Å kunne stille politikerne til ansvar er en viktig side ved demokratiet. Vi «straffer» og «belønner» politikerne gjennom stemmeseddelen. Med dagens ordning kan vi bare belønne.

Hovedbegrunnelsen for å fjerne strykeretten var at strykning innebar straff. Det kunne gå ut over ferskinger, kvinner og innvandrere. Denne begrunnelsen er ikke holdbar i dag.

Vi må gå bort fra å verne politikere som velgerne ikke vil ha. Det er derfor viktig å gi velgerne muligheten til å både stryke og kumulere.

Velgerne må bestemme hvem de vil ha!