Tidligere episode:

Kirsten Semb er rektor på Gudeberg skole. I denne episoden snakker hun om rektorrollen, krisehåndteringen da en ung kollega døde i skolegården, åpenhet, å ha hjerte for barna, foreldremøter, lærernes arbeidstid, skolefravær og om hvorfor turninstruktør og rektorjobben er en god kombinasjon.