MDG og SV har samarbeidet godt de siste fire årene, og vi stiller oss bak mye av det Silje Waters skriver i sitt debattinnlegg «Hva er grønn lokalpolitikk?»

Les også

Grønn politikk er ikke å skambelegge rødt kjøtt og dieselbiler

Gjenbruk av mudder, strømtilførsel til Nedre Glomma, mer gods på bane, solceller på tak, flere parsellhager og rettferdig fordeling.

Og så skriver hun: «Grønn politikk er å lokke med gulrøtter, dele av fellesskapet, ikke piske og skambelegge fordi man spiser kjøtt eller kjører dieselbil. Grønn politikk er å være positive til omstilling sammen.»

Slike utspill fra en styrende politiker får oss i Miljøpartiet De Grønne til å stille spørsmål ved om visse partier, som profilerer seg som grønne, faktisk har den kunnskapen, evnen og viljen som skal til for å få til et grønnere og mer bærekraftig Fredrikstad. Waters bidrar til å spre usannheter som at noen (ett?) grønne partier prøver å påføre folk kjøttskam og dieselskam.

Slikt fører kun til polarisering, og enda verre, uvilje mot de nødvendige endringer som skal til. Vi i Miljøpartiet De Grønne minner om at det gjelder vår tids største utfordring, natur- og klimakrisen. For som hun også skriver, og som vi i MDG er helt enige i, er dette en omstilling vi må få til sammen.

For grønn lokalpolitikk er å handle i tråd med den kunnskapen vi hele tiden får, og at folkevalgte, de som er valgt til å forvalte på vegne av folket, skal tørre å ta de valgene som er nødvendige for at kommende generasjoner skal ha gode liv.

Grønn lokalpolitikk ER rettferdig fordeling, fordi det handler om å se lenger enn sin egen generasjon. Det er utslipp og overforbruk fra de som har mest som går ut over de som har minst. Et grønt samfunn bygger videre på den nordiske velferdsmodellen, hvor det offentlige tilbudet og universelle løsninger utgjør hjørnesteinen.

Grønn lokalpolitikk handler om å gi næringslivet og industrien de vilkårene og tillatelsene de trenger, innen rimelig tid, når de allerede har investert store beløp og bare venter på å omstille seg til mer bærekraftige løsninger. Det er å skape et blomstrende næringsliv som gir liv i byen og fremtidsrettet arbeidsplasser, fordi Fredrikstad er sirkulærhovedstaden.

Vi i MDG skal ikke ta fra deg biffen din! Men vi kan gjøre det litt mer fordelaktig for den lokale bonden å dyrke mat direkte til folk, heller enn å dyrke mat som går gjennom magen til et dyr først. Og vi kan støtte et landbruk som gir bonden mulighet til å drive med, og ikke på bekostning av, god dyrevelferd. Det betyr at vi spiser kjøtt litt sjeldnere, men da fra dyr som har hatt et godt liv. Det er bra for helsa, for arbeidsforholdene til bonden, for dyrene, for klimaet og for naturen.

Vi i MDG er klar over at flere er avhengige av dieselbilen. Om du for eksempel er entreprenør, ikke har råd til å bytte ut fossilbilen og bor et sted du er avhengig av å kjøre fossilt. Men vi kan bygge opp en infrastruktur som gjør det mulig for flest mulig å velge mer utslippsfrie løsninger.

Å rydde opp i busskaoset som råder nå er et godt sted å starte og deretter jobbe for et mer pålitelig busstilbud ut til alle deler av kommunen. At bussen og fergen går oftere, også på søndag formiddag, og at den er rimelig. Å gjøre veiene trygge for alle som går og sykler til skolen, treningen, jobben og butikken, det er grønn lokalpolitikk.

Grønn lokalpolitikk er god folkehelse: Mer tid til hverandre, mer aktivitet og bevegelsesglede. Flere kortreiste opplevelser og gode møteplasser, steder som er åpne for alle og gode å være i, uten at man må kjøpe noe. Grønn lokalpolitikk er å satse sterkt på kultur- og kunstfeltet slik at de får gode betingelser så enda flere i Fredrikstad får glede av kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet.

Grønn lokalpolitikk er å støtte både Fontenehus og ungdomsklubber: Frivillig og ideelt arbeid som bidrar til sosial og miljømessig bærekraft. Flere utlånssentraler, bruktbutikker og deleordninger.

Tilrettelegge for friluftsliv og naturglede ved å sikre friområder og en frisk Oslofjord, tilgang til strandsonen og øke antallet felles griller og bålplasser, er god, grønn lokalpolitikk.

Det er å verne om allemannsretten: Legge til rette for det vi kaller lokalt, eller nært, friluftsliv ved å etablere sentrumsnære badeplasser og forvalte de offentlige friluftsområdene våre på en skikkelig måte.

Grønn lokalpolitikk er å satse skikkelig på de allerede etablerte og gode skolehagetilbudene vi har i Fredrikstad og deretter bygge opp flere skolehager ved hver skole etter hvert, dersom den enkelte skole ønsker det. Det er både god grønn lokalpolitikk og klok forvaltning av avsatte midler.

Og grønn lokalpolitikk er en tydelig oppfølging av kommunens ambisiøse klimabudsjett.

Målet for en grønn lokalpolitikk er å sørge for gode liv for alle, nå og i fremtiden, og da må vi handle nå.