Bygging av nye Frederik II videregående skole i Fredrikstad og St. Olav i Sarpsborg er nå sikret finansiering, og vil stå ferdig så snart det er økonomisk mulig. I tillegg settes det i gang rehabilitering av Glemmenvideregående skole i perioden 2021-2025.

I kommentar forrige lørdag skriver Fredriksstad Blad at disse prosjektene skytes ut i den uvisse framtid og at dette er nok et eksempel på at Fredrikstad og Nedre Glomma ikke prioriteres, verken av regionale eller nasjonale myndigheter.

Viken fylkeskommune er opptatt av å bidra til en god utvikling i Fredrikstad og er opptatt av å støtte Fredrikstad kommune i arbeidet med en god byutvikling. Det gjør vi nå ved nå å sikre finansiering av ny videregående skole. I tillegg har vi over lang tid vært en forkjemper for Intercity-utbygging og for Bypakke Nedre Glomma med målrettet satsing på kollektiv, sykkel og gange. I alle disse sakene vil vi være en forutsigbar og god partner også i den videre utvikling.

Mange hadde nok sett for seg at Frederik II skulle stå ferdig før det som foreligger nå. Til det er det å si at ny skole er en del av et stort byutviklingsprosjekt på Værste, og at et slikt prosjekt vil ta tid. Det er mye som må på plass før spaden kan sette i jorda. Reguleringsplanen for området er ikke klar og øvrige samarbeidsforhold og rekkefølger må avklares. Viken vil stå ved sine forpliktelser og kjøpe tomta så snart det er mulig i løpet av neste år.

Finansieringen av prosjektet har heller ikke vært på plass tidligere. Nå har Fylkesrådet lagt pengene på bordet, og sikret en helhetlig finansiering. For å få til alle skoleprosjektene blir vi nødt til å kutte i driften de neste fem år. Det er en tøff beskjed å gi en hardt prøvet skolesektor i Viken.

Byggingen av nye skoler i Viken er dermed et solidaritetsprosjekt der alle må bidra – uansett om de har et prosjekt eller ikke. Det er de økonomiske rammene som vil bestemme farten på prosjektene. Får fylkeskommunen mer penger gjennom de årlige statsbudsjettene vil bygge raskere – og kan komme i gang med Frederik II så snart det er mulig.

Det er ikke bare pengene det står på i et så stort og omfattende prosjekt. Frederik II videregående skole er en del av planene for utviklingen på Værste. Detaljreguleringsplanen for ny videregående skole, idrettshall og Arena Fredrikstad må være på plass. Per i dag er den ikke det. Når man skaper et bilde av at det bare er å stikke spaden i jorda, så er det dessverre feil.

Viken fylkeskommune har så langt samarbeidet med Fredrikstad kommune om arbeid med detaljreguleringsplan og andre forhold rundt skoleprosjektet. Dette samarbeidet videreføres. Vi skal være en forutsigbar samarbeidspartner for alle aktører som er involvert i utviklingen på Værste. Bygging av ny Frederik II er et stort finansielt løft, som vi nå har sikret. Det skaper forutsigbarhet for alle parter.