Jeg øyner slutten på et høyreregime som har satt skattelette til de rikeste foran støtte til de svakeste. Som har skapt større ulikhet, der vi trenger å utjevne forskjellene. Som har satt privatisering av offentlige tjenester og svekking av statlige etater framfor fellesskap og velferdsstat; foran trygghet og sikkerhetsnett.

Jeg er fagorganisert, og jeg er tillitsvalgt. Jeg er ikke overrasket over at arven etter Erna er rause gaver til dem som klarer seg utmerket godt uten dem, og krasse kutt til dem som virkelig merker forskjellen – til det verre. Jeg er ikke overrasket, fordi dette er en villet høyrepolitikk. Dette er høyrepolitikk!

Jeg er heller ikke overrasket over at mellompartiene KrF og Venstre har gått inn i ei Høyre-styrt regjering, og blitt med på reinspikka høyrepolitikk. De har kompromittert seg, og står medansvarlig for en usosial og usolidarisk politikk. En politikk som alltid vil være rettet mot fagorganiserte og fagbevegelsen; mot folk flest og mot dem som trenger felleskapets hjelp til å reise seg.

Jeg er – i likhet med innpå én million andre – LO-medlem. Vi LO-medlemmer er opptatt av organisert arbeidsliv, en sterk fagbevegelse som tar ansvar for samfunnsutviklingen, tilpasset teknologien og samtidig løfter frem vanlige arbeidsfolks hverdag, utfordringer og behov i tett samarbeid med arbeidsgiverne. Jeg stiller partiene til ansvar. Jeg vet hvem vi kan stole på, hvem som er med oss og hvem som tror på våre faglige råd. Det er ikke høyresida, det vil dessverre aldri bli høyrepartiene.

Jeg skal stemme, 13. september. Jeg skal stemme av respekt for fagorganiserte som gjennom mer enn hundre år har kjempet for arbeidsfolks kår, som har kjempet fram velferdsstaten. Jeg skal stemme for solidaritet og samhold og det er ikke et eksperiment! Det er over 100 års erfaring og som har gitt oss den norske modellen og det flotte velferdssamfunnet. Ernas eksperiment må stoppe nå, vi har bare ett valg, stem rødgrønt. Godt valg!