Gå til sidens hovedinnhold

Vi håper på et bedre tilbud raskt, slik at vi kan avslutte streiken

«Selv om vi har et forsvarlig uttak, vil det alltid gå ut over en tredjepart når sykepleiere streiker.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra fredag 4. juni, gikk Norsk Sykepleierforbund, sammen med Unio, ut i streik i sykehusene. Fysioterapeuter, radiografer, ergoterapeuter, maskinister, sykepleiere, jordmødre og flere viktige grupper, står sammen i denne streiken, fordi vi må si ifra at mangelen på fagfolk er kritisk. Det handler om vår lønn, men det handler først og fremst om tilbudet og tryggheten til befolkningen.

I Viken er det streik ved Sykehuset Østfold, A-hus og Martina Hansen. Sykehuset Østfold har flest sykepleiere i streik, men også fysioterapeuter og radiografer. Streiken trappes opp torsdag 10. juni. Dette innlegget handler om den alvorlige sykepleiermangelen, og det er en varslet krise.

Hver dag opplever mange sykepleiere og jordmødre å gå fra jobben med en klump i magen, fordi det har vært for få på vakt til at arbeidsoppgaven kunne løses på en god måte. Derfor merkes det godt når et beskjedent uttak av sykepleiere er i streik.

Selv om vi har et forsvarlig uttak, vil det alltid gå ut over en tredjepart når sykepleiere streiker. Derfor ønsker vi ikke å streike. Og vi håper Spekter kommer tilbake med et bedre tilbud til oss raskt, slik at vi kan avslutte denne streiken.

I dag mangler Norge 7000 sykepleiere. Det går ut over pasientsikkerheten og medfører også at mange ikke får den pleien og behandlingen de har behov for. Planlagte operasjoner må utsettes og pasienter står unødvendig lenge i kø for å få gjort nødvendige inngrep. Sjansen for at alvorlig sykdom ikke blir oppdaget tidlig i forløpet øker, og i et overbelastet helsevesen er det større sjanse for at noe går galt.

Om mindre enn 15 år vil vi mangle fire ganger så mange sykepleiere i det norske helsevesenet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Hvordan vil helsevesenet vårt se ut når vi mangler 30.000 sykepleiere! Vi er dypt bekymret for en kollaps. Og dersom vi ikke løser problemet nå, kan innbyggerne bli stående i en situasjon hvor de ikke får hjelp når de trenger det som mest.

Les også

Trapper opp streiken: – Det er trist at pasientene blir berørt

I 2020 jobbet sykepleierne på intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold 22.794 timer overtid og merarbeid. Ved akuttmottaket var tallet 28.145 timer. Omregnet utgjør dette for intensivavdelingen minst 14 årsverk og ved akuttmottaket minst 16 årsverk. Kun en liten del av dette var koronarelatert arbeid. Det er også mangel på søkere til jordmorstillinger ved sykehuset. Vi vet at dette ikke er unikt for Sykehuset i Østfold. Overtid, merarbeid og beordringer er en vanlig del av arbeidshverdagen til sykepleiere overalt i landet. Hvor lenge orker sykepleierne å stå i en arbeidshverdag hvor merarbeid og overtid er normalen?

Sykepleierflukt

700 intensivsykepleiere har sluttet i yrket de siste sju årene. Det er et hårreisende tall. Vi vet at av alle sykepleierstudentene som fullfører studiet vil omtrent 20 prosent slutte i yrket før det har gått 10 år.

En undersøkelse som NSF på Sykehuset Østfold utførte i våren 2021, viser at den viktigste årsaken til at sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre slutter i jobben sin eller vurderer å slutte er den høye arbeidsbelastningen. Nest etter det så sier de at lønnen er for dårlig i forhold til de oppgavene og belastningene de står i. Det sier noe om alvorlighetsgraden, når sykepleiere, ofte også med flere års videreutdanning, velger å ta seg jobb i SAS og VY i stedet for å jobbe med pasienter.

Vi trenger et sykepleierløft nå!

Vi streiker fordi vi har varslet om sykepleiermangelen i mange år. Vi har varslet i alle ledd, fra bunn til topp. Dette er noe «alle» er klar over, men ingen vil ta ansvar for. Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å sikre at vi både i dag, og i fremtiden har en helsetjeneste hvor du som pasient skal føle deg trygg på at du vil motta livsnødvendig sykepleie når du trenger det.

Det haster med livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Vi trenger et løft for sykepleierne og de andre Unio-gruppene nå.

Les også

Arbeidsgiver må våkne, mangelen på sykepleiere må løses

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.