Fergetilbudet har hatt en eventyrlig utvikling i Fredrikstad siden bystyrets flertall bestående av Ap, SV, Sp, Pp og Bym gjorde tilbudet gratis for passasjerer fra og med 2013. Antall passasjerer har økt fra om lag 350.000 i 2012 til snaue 1,4 millioner passasjerer i 2018. Dette har skjedd som følge av politisk vilje til å satse på utvikling av tilbudet med bygging av ikke mindre enn fire nye ferger. Noe som gir bedre frekvens og bedre fasiliteter for brukerne.

I den senere tid har det har det pågått en lite konstruktiv debatt om hvem som har æren for tilbudet. Sannheten er at det er mange som skal æres i så måte. Som diverse innlegg har vist har flere vært inne på tanken opp igjennom årene, men det første konkrete sporet finner vi i søknaden om belønningsmidler som bystyret behandlet i januar 2012. Der søkte vi, sammen med Sarpsborg og Østfold fylkeskommune, om midler som blant annet skulle gå til å gjøre fergetilbudet gratis. Imidlertid fikk vi ikke tilslag på denne søknaden før i 2013. Bystyrets flertall var såpass utålmodige at det ble foreslått og vedtatt at fergene skulle bli gratis i vårt felles budsjett for 2013.

 

Les også

Tid for et fergeløft

 

Det diskuteres hvilket parti som faktisk foreslo dette grepet. Våre protokoller fra samarbeidet om budsjett 2013 viser at det var Arbeiderpartiet og Bymiljølista som fremmet to helt identiske krav til budsjettet. De øvrige samarbeidspartiene var ikke vonde og be. Slik gikk det til at vi sammen gikk inn for gratis ferge og fikk det gjennomført. Et tiltak som har vist seg å være langt mer vellykket enn noen av oss våget å håpe på den gang.

I årene som kommer vil fergetilbudet bli utvidet med flere båter og nye anløp. Fergene er vår trikk som binder bydelene sammen. Enda lenger frem håper vi å få til et tilbud med båter som kan trafikkere elva på langs i høy hastighet. Det betyr at elvetrikken kan kombineres med en elvemetro. Det er svært hyggelig at det ser ut til at stadig flere partier heier på de grepene vi har gjort og gjør med fergetilbudet i Fredrikstad. Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på denne eventyrlige reisen.

 

Les også

Gratis ferge var Bymiljølistas forslag