Gå til sidens hovedinnhold

Vi fortjener trygge jobber

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2015 gikk LO, UNIO og YS sammen i den største generalstreiken i Norge på 17 år. Vi fagorganiserte protesterte mot at høyreregjeringen og FrP ville svekke arbeidsmiljøloven og gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ansette oss midlertidig, istedenfor i faste stillinger.

Opposisjonen og vi var tydelig på at det eneste dette ville gjøre var å gjøre arbeidslivet mer usikkert for oss. Nå har det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget sagt seg enig med oss og råder høyreregjeringen til å styrke retten til faste stillinger. Vil høyresiden legge fra seg sine ideologiske skylapper og lytte? Tvilsomt.

Fougner-utvalget, hvis vi ser bort i fra NHO, sier seg helt enig i at lovverket må legge til rette for at faste stillinger er normen i arbeidslivet. De av oss som er fanget i midlertidige stillinger lever livene sine i usikkerhet. En midlertidig stilling, i motsetning til faste stillinger, har en utløpsdato.

Du vet at du på et punkt vil stå uten jobb, og må leve i arbeidsgivers nåde i håp om at hen vil gi deg en ny kontrakt. Dette gir enorme konsekvenser. Usikkerhet på jobben, betyr usikkerhet i livet ellers. Vi vet ikke om vi har råd til å betale husleien når kontrakten går ut, det er bare å glemme å spørre banken om huslån, det er vanskelig å stifte familie fordi det koster mer enn hva vi kan takle uten fast jobb.

Det skal ikke være slik at arbeidsmiljøloven, som er ment til å sikre oss arbeidstakere, skal sette arbeidslivet vårt i en slik utrygghet. Lønnsfesten for ledere med latterlige bonusordninger har vart lenge nok, nå skal det være vanlige folks tur!

Tidligere sikret lovverket muligheten til midlertidige ansettelser, der det lå i jobbens natur. Jobber man i en sommerjobb på en kiosk i et turområde som kun er sesongåpen så har jobben en naturlig start- og avslutningsdato. Det vi i fagbevegelsen ikke kan forstå er hvorfor høyreregjeringen ønsker å straffe oss arbeidstakere med å gi arbeidsgiverne enda mer makt over livene våre.

Høyreregjeringens eget utvalg er klokkeklare, svekkelsen av arbeidsmiljøloven har ikke ført til de blå-blå valgløftene som høyresiden kom med. Det har ikke ført til flere jobber, det har ikke gjort det lettere å få jobb for de av oss med hull i CV-en, her skulle du hatt en ting til, det har bare gitt arbeidsgiverne mer makt på vår bekostning og dårligere livskvalitet for mange. Særlig oss unge. Det gir kun fleksibilitet til arbeidsgiverne og et forhistorisk arbeidsliv der man som arbeidstaker er prisgitt sjefen.

Nå har ekspertene talt, og faktagrunnlaget er enstemmig. Hvorfor er ikke høyresidens umiddelbare reaksjon å gå i seg selv og innrømme at man har tabbet seg ut? Det er ingen skam i å innrømme feil og snu.

Nylig har LO sendt ut en spørreundersøkelse til de norske partiene som sitter på Stortinget, og svarene fra Høyre viser liten selvinnsikt. De sier ja til utrygge midlertidige jobber, de er i mot søndagsfri, de sier at de fortsatt er for de helt latterlige velferdskuttene på 43 milliarder og de er motstander av å styrke oss arbeidstakeres rettigheter til heltidsstillinger. Jeg lurer på hvilke saker høyresiden støtter oss arbeidstakere i?

13. september er det valg, og stemmelokalene åpner i juli. Det blåser en rødgrønn vind over landet, og det er liten tvil om at jeg kommer til å stemme for en ny regjering styrt av Arbeiderpartiet. Nå trenger vi en regjering som vil skape et arbeidsliv for fremtiden, ikke en som ønsker å ta oss tilbake til gamle dager.

Kommentarer til denne saken