Vi går mot et spennende valg i Fredrikstad. Og i disse dager er aviser, sosiale medier, radio og TV fulle av politikere som kommer med store lovnader, fronter sine partiprogram, og gjør hva som helst for å overbevise velgerne om å velge akkurat dem. Noe er mulig å gjennomføre, andre ting er kun valgflesk, så det gjelder å være kritisk og vise en sunn kildekritikk mot det som blir ytret.

Så hvorfor tar vi ordet nå? Er vi også ute med valgflesk? Muligens, men det er ikke derfor vi ønsker å skrive dette innlegget. Vi vil ikke snakke så mye om de viktige saker for kommunen her, men heller informere litt om noen av oss som stiller til valg. Foran dette valget har vi jobbet med å få en del helt nye personer, og noen som har vært med en kort tid, men uten lang politisk erfaring, til å stille til valg til bystyret i Fredrikstad. Det er helt vanlige personer, som alle har vært i arbeidslivet fra noen få år til en hel mannsalder, men som nå i tillegg har lyst til å engasjere seg politisk.

Vi mener vi er faglige kandidater, med mye erfaring fra arbeidslivet og som organiserte.

Mange har dessverre en holdning om at politikerne kun meler sin egen kake, uten å tenke på innbyggerne. Vi har et mål om å tilbakevise dette, og skal vise at vi er helt vanlige arbeidere, som har lyst til å engasjere oss, fordi vi ønsker å utvikle byen og kommunen til det beste for alle som bor her. Nå er det ikke slik at vi har løsningen på alle utfordringer vi har i Fredrikstad, men vi ønsker å jobbe for å finne de beste løsningene, ved hjelp av god innsats og gjøre så godt arbeid som er mulig innenfor de rammene kommunen har til disposisjon.

De politikerne vi har i Fredrikstad i dag, har etter vår mening gjort en god jobb, men foran hvert valg er det alltid en del utskiftninger i de fleste partier, og her håper vi å få inn flere av oss, til å være med å bestemme og utvikle kommunen videre. Det er demokratiet i praksis.

Hvem er så vi? Vi er en rekke vanlige arbeidere som stiller til valg for Rødt, Bymiljølista, SV og Arbeiderpartiet. Vi mener vi er faglige kandidater, med mye erfaring fra arbeidslivet og som organiserte. Vi håper at flest mulig av oss blir stemt frem og kommer inn i bystyret etter valget 9. september, så skal vi gjøre så godt vi kan, for å videreutvikle kommunen videre. For at vi skal komme inn i politikken trenger vi at mange også setter et kryss ved våre navn på valglistene, eller fører opp våre navn på den listen du har planlagt å bruke ved valget.

Hjelp oss til å gjøre en forskjell, hjelp oss å ta tilbake respekten for arbeidet politikerne gjør, hjelp oss til å gjøre Fredrikstad til en foregangskommune, som vil vekke oppsikt nasjonalt. Vi skal sikre at kommunen er en god arbeidsgiver, gir gode tjenester til innbyggerne, og at ikke private aktører gjør profitt på tjenester kommunen skal gjøre i egen regi. Vi skal sikre gode vilkår for alle fra fødsel til grav, uansett hvor stor din lommebok er, hva du heter, hvilken familie du er ifra, hvilken hudfarge du har, hvilke begrensninger du måtte ha eller hvem du blir forelsket i.

Det vi kan love innbyggerne, er å jobbe for de politiske programmene vi stiller til valg for og at vi skal gjøre så godt vi kan. Vi skal jobbe for kommunens innbyggere. Har du troen på oss, gi oss et ekstra kryss eller før oss opp som en slenger. Viktig å bruke stemmeretten uansett, det er din plikt. Stem gjerne på oss, så skal vi vise de neste fire årene at Fredrikstad blir en enda bedre kommune å bo i.

Godt valg den 9. september. Fredrikstad By; arbeiderstyrt på ny!

Vi 16 som ønsker å komme inn i bystyret, og som mener vi representerer den vanlige mann i gata, er:

 • Jacob Solgaard, 46 år, og jobber for Vy (NSB) og stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Hannah Berg, 27 år, jobber i helsesektoren i Fredrikstad kommune og stiller til valg for Rødt.
 • Lloyd Forbes, 49 år, jobber i helsesektoren og er hovedtillitsvalgt, og stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Frank Andreassen, 65 år, har jobber som lokfører i NSB, nå pensjonist, og stiller til valg for Bymiljølista.
 • Vidar Schei, 47 år, jobbet som industriarbeider og er nå valgt leder i LO i Fredrikstad, stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Therese W. Antonsen, 26 år, har jobbet som vekter, er nå vernearbeiderstudent og stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Jonas Qvale, 46 år, jobber på Blå Grotte med kunst og kultur og stiller til valg for Bymiljølista.
 • Marius A. Andersen, 35 år, jobber som kundebehandler og stiller til valg for SV.
 • Ole Petter Jervel Hansen, 49 år, jobber som brannmann og stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Annett Helén Evensen, 39 år, jobber på St. Croix-huset og stiller til valg for SV.
 • Rune Bård Hansen, 43 år, har jobbet i mange år innenfor psykiatrien på Veum/Kalnes og stiller til valg for Rødt.
 • Mohamed Amaleti Abdi, 25 år, jobber som helsearbeider og stiller for Arbeiderpartiet.
 • Lars Andreassen, 39 år, jobber innenfor bygg og anleggssektoren og stiller til valg for SV.
 • Pål Sandholtet, 57 år, jobber som bryggesjauer på Borg Havn, og stiller til valg for Arbeiderpartiet.
 • Jon-Andreas Seth Johansen, 31 år, jobber som barne- og ungdomsarbeider og stiller til valg for Bymiljølista.
 • Truls Hansen, 61 år, har jobbet som psykiatrisk hjelpearbeider og tillitsvalgt, og stiller til valg for Arbeiderpartiet.