Hva skjedde? Hvor gikk alle sammen? Har ingen hodet over vann?

I snart 50 år har jeg bodd på Hvaler. Jeg har sett kommuneplaner, ønsker, vyer og innspill til kommuneplanen.

Høyhus. Er noen gale? Sårbar natur, klimaendringer, havstiging, miljøkrise. Er det noen her som ikke har hodetelefonene på? Når høyhus bygges på Hvaler vil Hvaler kommunes mer enn 3000 innbyggere gå imot. Vi vil kontakte NRK, Ap, FB, Facebook-grupper og alle naboer.

Vi bygger ikke høyhus på Hvaler.

I dag har vi miljøkrise, natur og klimakrise. Ikke kom hit med en dårlig dokumentert plan for å bygge høyhus midt i Hvaler.

Jeg beklager. Jeg beklager at jeg ikke støtter dette. Jeg støtter næringsutvikling på Skjærhalden, på Papper og i Utgårdskilen.

Ikke bygg ned Hvaler med fine høyhusbygninger i tre som skalkeskjul av miljø. Vi kan næringsutvikling på Hvaler.

I 1939 kom min bestefar til Hvaler, han giftet seg med min farmor; Hanna Marie Bothne. Han kom fra Vestlandet og kunne verdsette natur. Gjennom 70-80-90 tallet ble han sjokkert. Skal vi bygge ned hele Hvaler? Vi har ikke vann og avløp. Vi har ikke forsvarlig avfallshåndtering. Nå beveger vi oss i skam. Etter så mye ødeleggelse, nedbygging, utslipp fra landbruk, fiske og fritidserverving (hytter).

i stopper her.

Kan noen, noen gang ta ansvar? Hver og en av de som styrer Hvaler i dag kommer til å ta ansvar.