Etter å ha lest innlegget til Odd Løkkevik med overskriften "Hvor lenge skal de som ikke kan kjøpe elbil til over én million subsidiere eierne av slike biler?" mener jeg det riktig med noen korrigeringer.

Av de ti mest solgte elbilene i Norge i 2018, stod Tesla og Jaguar for ca. 21% i 2018. Noen av disse bilene koster over én million, men på langt nær alle. Faktisk så er den mest solgte elbilen en Nissan Leaf som starter på nøysomme 280.000. Den er det veldig mange normale familiemedlemmer som har nytte av. De har antakelig kjøpt den fordi den både er økonomisk og miljøvennlig.

Ser man på karbonfotavtrykket til en elbil, vil den, som Løkkevik er inne på, starte med et større avtrykk enn tilsvarende elbil. Det som er feil er at man på langt nær trenger å kjøre så langt som 135.000 km for at den skal være utslippsnøytral, som Løkkevik påstår. Studier viser at normale elbiler (som jo rundt 80% faktisk er) ikke trenger å kjøre 2,3 år (i følge Svenska Miljøinstitutet) . Det vil etter ca. 25 - 40.000km. Etter det, vil elbiler ha nullutslipp, mens fossilbiler fortsatt vil forurense. I følte Teknisk Ukeblad vil en el-utgave av Mercedes B-klasse i løpet av levetiden ha et 24% lavere karbonfotavtrykk mot en sammenliknbar fossibil. Andre studier viser 50% lavere karbonfotavtrykk.

Det kan fortsatt argumenteres med at vi importerer skitten strøm, eller at strømmen i Europa for øvrig er "skitten", men selv med det tatt i betraktning så vil det fortsatt være mer miljøvennlig med elbil. Dette har også Teknisk Ukeblad besvart i sin glimrende artikkel: 12 myter og fakta: Er egentlig elbilen miljøvennlig.

Som så mange andre kan det virke som om Løkkevik også ønsker å stille spørsmål ved de moralske aspektene ved de som kjøper dyre elbiler, men ved å gjøre det avslører han etter min mening også samtidig sin egen moralske ståsted. For han er det viktigere at de som tjener mye heller kjører fossilbiler og blir straffet med avgifter, enn at man reduserer det totale karbonfotavtrykket. Det er synd, siden vi heller burde juble over at det nesten ikke selges fossilbiler på Oslos "beste vestkant", og at Porschene er byttet ut med mer miljøvennlige alternativer. Det som Løkkevik også glemmer er at de som tjener langt over gjennomsnittet også bidrar langt over gjennomsnittet til statskassa og alle de godene han også benytter seg av.

Dét er noe å tenke over!

Det kommer en tid hvor elbilene også skal stå for sin del av avgiftene, men inntil da er det økonomisk og miljøvennlig å benytte seg av incentivordningen. 

For orden skyld. Jeg kjører ikke Tesla eller Jaguar.