Vi burde hatt flere politifolk som Anders (52)

Tydelig, rolig og lettforståelig. Anders Strømsæther (52) er noe så sjeldent som en politimann som behersker kommunikasjon ut til omgivelsene til fulle.