– Ifølge planen skal alle husene øst for Holmegata, fra Borggata og opp til Superpizza, rives. Det er jo litt av et prosjekt som planlegges, så jeg tror det vel ikke helt før jeg ser det. Uansett er det greit for meg, sier Erling Strand.

Det forklarer han på følgende måte:– Jeg kan ikke hisse meg opp over dette. Her har jeg fått holde på i fred med forretningen i 42 år. Det er nesten utrolig at det ikke har skjedd noe for lenge siden.

– Noe må gjøres

– Og uansett ville man vært nødt til å gjøre noe med selve gata og bekkeløpet under om kvartalet fortsatt skulle være som det er, påpeker han.

Den spesielle forretningen er en av få igjen av samme type.
– Jeg stiller ikke så store krav, men det er ikke så lett å drive på denne måten i dag, og sønnen min er ikke interessert i å overta.

De store bestemmer

– Det er de store kjedene som styrer markedet. Noe som gjør at konkurransen på pris er tøff. I min alder er jeg ikke interessert i det løpet som er å gå inn i en kjede. Og sønnen min er heller ikke interessert i å overta her. Han har jo satt både hva det krever, og hva det kaster av seg, sier Strand.

74-åringen har vondt for å forstå hva kommunen tenker rundt handelen i sentrum, og dets nærhet.

– Jeg skjønner jo at biltrafikk er et samfunnsproblem, men alle disse parkeringsbestemmelsene gjør det jo nesten umulig å drive butikk i sentrum av byen, mener Erling Strand.