Gå til sidens hovedinnhold

Veteraner som biter seg fast: «Korridorene – å Lavinia – korridorene!»

«Demokratiet kan lett svekkes hvis de valgte tillitsmenn tar det for gitt å bli gjenvalgt igjen og igjen.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette skrev Nils Kjær i en satirisk komedie i 1913 som en beskrivelse på nærmest en besettelse av hva en person kan være opptatt av uten å sette seg selv inn i en helhet i samfunnet. I disse dager når nominasjonsprosessen er i gang før neste års valg av stortingsrepresentanter, får vi en bekreftelse på at Nils Kjærs ord også gjelder i dag.

Trond Giske har ikke vist skrupler i sine forsøk på å se bort fra ugjerninger overfor kvinner for å kunne bli gjenvalgt til Stortinget.

Carl Ivar Hagen er så glad i seg selv at han lanserer sitt kandidatur i et annet fylke enn der han har bodd og vært innvalgt fra i flere tiår. Han mener han har en tilknytning til Innlandet fordi hans kone er vokst opp der. Han ønsker igjen å være stortingsrepresentant, men vil ikke ha mulighet for å nå opp i Oslo.

Forrige ukes bombe var Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet. Han kunne stå i fare for å komme i beste fall på kampplass på Oslo Aps liste til stortingsvalget neste år. Det hadde han ikke lyst til og gjorde henvendelser til minst to andre partier for å kunne sikre seg en plass for periode nr. seks på Stortinget. Som Sps oslorepresentant er det vurdert at mulighetene er større.

Er det en viss sammenheng mellom uttrykt misnøye mot etablerte partier og hvordan vi velger våre tillitsmenn?

Likhetstrekkene for disse stortingsrepresentanter er at alle har minst tre perioder hver seg som stortingsrepresentanter. Det er 12 år til sammen. Det er ca. en tredjedel av en persons yrkesaktive liv.

Demokratiet er under stadig angrep fra andre styringssystemer. Vi registrerer hvordan demokratiets prinsipper som ytringsfrihet, flertallets hensyntagen til mindretallet, korrupsjon og respekt for flertallets beslutninger ikke blir respektert av ledere i land som Polen, Ungarn. Nå begynner vi også å undres over hvordan demokratiet fungerer i USA.

Les også

Maria Imrik (23): – Jeg vet det er noen som ser negativt på at en 23-åring sitter i formannskapet og attpåtil er kvinne

Er det å være stortingsrepresentant et yrke? Etter min mening og for demokratiets skyld bør det ikke være det. Folket vil gjennom valg peke ut tillitsmenn for en periode som gjør sin borgerplikt med sine velgere som arbeidsgivere. Demokratiet kan lett svekkes hvis de valgte tillitsmenn tar det for gitt å bli gjenvalgt igjen og igjen. Da kan det oppstå utfordringer for hvorfor stortingsrepresentanten er valgt – for sin egen skyld eller for fellesskapet?

Hvordan er situasjonen i Østfold? Svein Roald Hansen, Ap, har sagt at han ikke stiller til gjenvalg etter fem perioder på Stortinget. Stein Erik Lauvås vil gjerne fortsette og inneha 1.-plassen på Aps liste. Da vil han eventuelt få sin 3. periode. Det samme vil gjelde for Erlend Wiborg fra Frp.

For Høyres vedkommende ønsker Ingjerd Schou å bli gjenvalgt til en 4. stortingsperiode.

Jeg tillater meg å spørre – sikrer vi demokratiet med de samme personer på Stortinget stortingsperiode etter stortingsperiode? Er det en viss sammenheng mellom uttrykt misnøye mot etablerte partier og hvordan vi velger våre tillitsmenn? Føles det vanskelig å foreslå andre kandidater når en sittende stortingsrepresentant melder ønske om en ny periode? Hvor blir det av fornyelsen og hvilke muligheter gis det for nye personer som vil bidra?

Jeg har tro på at tre stortingsperioder vil kunne gi et godt utbytte for den politiske mening vedkommende har på vegne av velgerne og partiet. Flere perioder kan føre til at man stivner i et mønster som verken gagner velgerne eller partiet. En opplæringsperiode, en skikkelig arbeidsperiode og den siste for overføring av erfaring og kompetanse til nye som skal overta.

Nils Kjærs ord i Det lykkelige Valg «korridorene – å Lavinia – korridorene» er like aktuelt i dag.

Les også

Ingen selvfølge å bli renominert til Stortinget

Les også

Dette har vi ikke sett i Arbeiderpartiet før – åpent opprør mot Nygård og Ottesen


Kommentarer til denne saken