Gå til sidens hovedinnhold

Vern Mørkedalsskogen – Bymiljølista sier nei til anleggsvei

Artikkelen er over 2 år gammel

Bymiljølista tar på nytt opp kampen for Mørkedalsskogen. Jonas Markus Qvale avviser Bane Nors ønske om å bygge rømningsvei for jernbanetunnelen gjennom området.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane NOR skal bygge en tunnel fra Grønli til Gamle Glemmen kirke. Tunnelen blir så lang at den må ha en rømningsvei på midten et sted, og den er foreslått å komme opp i stenbruddet i Kiæråsen. Steinbruddet har i dag adgang fra Lislebyveien. Det er en liten skjæring gjennom fjellet fra stenbruddet og inn i Mørkedalsskogen, og der har de tenkt til å legge rømningsveien, gjennom Mørkedalsskogen og ut til Lisleby Allé. Denne veien er også foreslått brukt som anleggsvei for hele prosjektet, og kanskje atkomst til det nye boligfeltet etterpå. Dette mener Bymiljølista er helt uaktuelt. Atkomsten må være til og fra Lislebyveien. Mørkedalsskogen må vernes!

Vi minner om at Mørkedalen er foreslått som friluftsområde i den nye Arealplanen – helt korrekt, mener vi.

Massene fra tunnelarbeidet er tenkt brukt til å fylle igjen krateret stenbruddet fremstår som i dag. At stenbruddet fylles opp og blir et boligområde mener vi i Bymiljølista er fint, så lenge det ikke går ut over naturen rundt.

Det vil garantert gå ut over bekker og avrenning til skogen dersom anleggsvei under arbeidene, rømningsvei fra tunnelen og atkomst til det nye boligområdet skal gå gjennom den lille, sårbare Mørkedalsskogen, så det sier vi klart nei til!

Det foreligger allerede godkjente planer om en sykkelsti langs Lisleby Allé, og den vil bli nødt til å ta noen meter av skogen i et belte langs veien. Formålet er å skape hele sykkelstrekninger fra utkant til sentrum for dem som sykler til jobb og annet, og det mener vi er bra, så lenge avrenning og bekker blir ivaretatt.

Sykkelsti langs Lisleby Allé altså, men det skal ikke tas en kvadratmillimeter mer av Mørkedalsskogen!

Les også

Kiæråsen skal bli fremtidig boligområde, men må vente: Bane NOR vil fylle opp gropa med stenmasser fra tunnelen


Kommentarer til denne saken