Hvaler Arbeiderparti er for et sterkt vern mot mer utbygging i strandsonen på Hvaler, og at alle skal ha muligheten til et godt liv også når det gjelder å ferdes i naturen. Det betyr at byggestopp på nye hytter videreføres. Det er snart bygget en halv million hytter i Norge og kommunene har satt av areal til en halv million til, ifølge forskere. Dette tilsvarer et areal på 200.000 fotballbaner.

Hvaler har ca. 4500 hytter. Innen 2050 skal rundt to millioner mennesker bo rundt Oslofjorden. Tilgang på fin og fri natur betyr å si nei til dumping av muddermasser fra Fredrikstad. Ikke minst for å ta vare på Oslofjorden som mange er avhengig av. For å få tilgang til fin og fri natur må kommunen videreføre arbeidet med kontroll av strandsonen.

Mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmuligheten. Tiltak som kan hindre allmennhetens lovlige ferdsel strandsonen kan være ulovlige stengsler, både fysiske og psykologiske. Ulovlige hytter og naust. Sittegrupper med parasoller, hagemøbler i utmarksområde med fin sjøutsikt, gjerder, skilt, brygger, parkifisering med ulovlig tilført jord. Platting, trapper, brygger, opplagsordninger på land for vannskuter.

Det kan være av interesse og høre Hvaler Høyre og Hvaler Frp sitt syn på dette nå i valgkampens innspurt!