Ennå grøsser 10 prosent av befolkningen ved tanken på homofile. Det kommer frem av holdningsundersøkelse gjort av BUFDIR. Det betyr at vi har en vei å gå når det gjelder å bekjempe negative holdninger overfor LHBTIQ-personer.

Fredrikstad Arbeiderparti mener at alle skal ha rett til å leve ut sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet i alle faser av livet. LHBTIQ-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner) kan ha særskilte utfordringer og behov i møte med helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer er stigmatisering, diskriminering og usynliggjøring som kan påvirke tilliten den enkelte har til tjenestene.

Vi ønsker en verdig omsorg for alle, uansett seksuell legning, derfor vil vi blant annet at LHBTIQ-personer og deres behov, kommer inn som et eget fokusområde i utarbeidelse av planer om kvalitet og kompetanse innenfor omsorgen. Vi mener at helsetjenestene må øke fokus på seksuell helse – særlig i utdanningsløpet.

Helsepersonell må kunne snakke trygt og ha kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi mener også at det er helt nødvendig at ansatte i helse- og omsorgstjenester har kompetanse om kjønn og seksualitetsmangfold, og de særlige utfordringene til eldre LHBTIQ-personer. For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBTIQ-personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen.

Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBTIQ-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer. Bevilgningene til LHBTIQ-arbeidet er i realiteten kuttet under høyreregjeringen, og resultatet er at mulighetene for frivilligheten som arbeider for LHBTIQ-likestilling, er blitt dårligere.

I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversikten Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBTIQ-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen.

Derfor ønsker Fredrikstad Arbeiderparti å ta vårt ansvar lokalt. I vår by skal alle ha rett til å leve ut sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet i alle faser av livet, og vårt parti skal stå i bresjen for å styrke dette viktige arbeidet!

Fredrikstad Arbeiderparti vil her benytte anledningen til å ønske alle en god Pride-uke. Ta vare på hverandre uavhengig av kjønn og legning.