Det nærmer seg valg, og som vanlig snakker da politikerne om eldreomsorg. Etter valget ser vi dessverre at altfor mange politikere glemmer sine valgløfter. I dag er tilbudet til eldre og pleietrengende avhengig av om kommunen velger å prioritere dette, ikke hvilke behov den enkelte faktisk har.

Dette er grunnen til at Fremskrittspartiet ønsker å endre systemet sånn at pleie- og omsorgstilbudet til landets eldre ikke skal være avhengig av kommuneøkonomien og lokalpolitikernes vilje til å prioritere dette. Frp ønsker statlig finansiert eldreomsorg der det er behovet som styrer hvilke tilbud man har.

Hvis en person blir syk og pleietrengende og har behov for hjemmehjelp eller en sykehjemsplass, så skal det automatisk utløse midler fra staten gjennom folketrygden. Dette systemet har vi på mange andre områder, men ikke når det gjelder eldreomsorgen.

Fremskrittspartiet og regjeringen innførte derfor en prøveordning for de kommunene som ønsket å forsøke Frps modell. De kommunene som takket ja, har meget gode resultater å vise til. Brukerne, pårørende og de ansatte er veldig fornøyde, viser undersøkelser. Landets eldre fortjener at det er behovet som avgjør, ikke kommuneøkonomien.