Gå til sidens hovedinnhold

Venstresidens uriktige påstander om midlertidig ansettelse

«Det tegnes et uriktig bilde av at andelen midlertidig ansatte har gått opp, og at andelen ufrivillig deltid har økt.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det valg, og vi ser mange påstander om blant annet midlertidig ansettelser og deltidsarbeid. Felles for mange er at de er påstander uten dokumentasjon. Det tegnes et uriktig bilde av at andelen midlertidig ansatte har gått opp, og at andelen ufrivillig deltid har økt.

Kort fortalt viser det statistiske grunnlaget at andelen deltidsansatte har gått ned siden 2013. Videre at andelen midlertidig ansatte har holdt seg stabilt de siste ti årene, og at lovendringen i privat sektor i 2014 ikke har medført at andelen midlertidig ansatte har økt. Samtidig er de vesentlig å få med seg at det offentlige i alle år ha hatt en generell adgang til å ansette folk midlertidig, og at stat og kommune har brukt dette i stor utstrekning i alle år. Det ble ikke gjort endringer i denne adgangen under de rødgrønne i årene 2005–2013.

Ser vi på Statistisk sentralbyrås tabell 09368 var andelen deltidsansatte i alderen 15–66 år 26,1 prosent i 2. kvartal 2013. Fra 2. kvartal 2014 og frem til 2. kvartal 2020 var den hele tiden lavere, nemlig fra 24,6 prosent til lavest i 2. kvartal 2020, da den var 23,7 prosent. Andelen deltidsansatte har altså gått ned siden dagens regjering overtok.

I en artikkel publisert av SSB 24.1.19 ble det konkludert med at andelen midlertidige stillinger og andelen ufrivillig deltidsansatte var nokså stabilt.

I rapport 12–2020 «Atypisk arbeid i Norge 1995-2018» fra Institutt for samfunnsforskning kan vi lese:

Stabilt antall midlertidig ansatte

Andelen midlertidig ansatte varierer med konjunkturene, men nivået har i hovedtrekk holdt seg stabilt fra 1995 til 2018. Bransjene med mest midlertidighet i denne perioden er overnatting og servering, undervisning og helse- og sosialtjenester. I sistnevnte bransje har det imidlertid vært et betydelig fall i midlertidigheten etter 2011. Blant de lavt utdannende er andelen midlertidig ansatte særlig høy, og økende i løpet av perioden.

– Vi ser at mellom 40 og 50 prosent av de midlertidig ansatte har gått over i fast jobb neste år. Midlertidige jobber ser for mange ut til å fungere mer som et springbrett i arbeidslivet enn som en blindvei, men dette gjelder i mindre grad for de utsatte gruppene i arbeidslivet, sier Strøm.

Det uavhengige Institutt for samfunnsforskning konkluderer altså med at midlertidig ansettelse for mange er en vei inn i arbeidslivet.

Jeg nevner også at Faktisk.no konkluderte 5.4.18, etter endringen i arbeidsmiljøloven i 2014 som ga private en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder, med at det ikke var grunnlag for å påstå at det var blitt vanligere med midlertidig ansettelse.

Det er interessant at stat og kommune i alle år har hatt en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil tre år, og at den rødgrønne regjeringen ikke løftet en finger for å endre dette. Og det til tross for at en stor andel offentlige ansatte jobber nettopp i midlertidige stillinger.

Og vi kunne siste uke lese i Fredriksstad Blad at Fredrikstad kommune i sin arbeidsstokk hadde særlig mange ufrivillige deltidsansatte.

Les også

Halvparten av deltidsansatte i Fredrikstad ønsker å jobbe fullt eller å øke stillingen

Kommentarer til denne saken