Var du på Storesand i sommer? I telt eller bare på dagstur? Mange har gylne sommerminner fra telt- og badelivet ved denne lange sandstranda på Kirkøy. Et unikt sted med en helt unik kultur, hvor fastboende og tilreisende nyter strandlivet og naturen – ikke bare på late sommerdager – Storesand er godt besøkt hele året.

Det er mange som gjør en innsats for at du skal kunne få flotte naturopplevelser på Storesand. Området er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark, hvor Fredrikstad og Hvaler kommune utgjør det lokale styret som forvalter naturverdiene etter nasjonale retningslinjer. Oslofjordens Friluftsråd har hatt ansvar for friluftslivsområdet i over 80 år, og står for drift og tilrettelegging. Ildsjelene i drivergjengen «Storesand teltplass» holder orden og oppsyn på vegne av OF om sommeren, med god hjelp fra kommunen og de mange besøkende som tar godt vare på stranden og skogområdet rundt.

Storesand kan bli Hvalers «Rondablikk», hvor gjestene kan se og oppleve den unike naturen i nasjonalparken – som i motsetning til Rondane – stort sett befinner seg under vann.

I alle fall siden 1930-årene har det vært kiosk på stranden, og mange har gode minner knyttet til den gamle kiosken som ble revet etter sesongen 2019. Samtidig har det lenge vært sårt behov for oppgradering av de slitte og tungdrevne bygningene. Til sommeren åpner det et helt nytt Friluftshus.

De to byggene utgjør Storesand Friluftshus er utviklet med naturen som inspirasjon – til et signalbygg i Østfolds skjærgård. En sten i vannkanten har gitt formen, kystfuruskogen får gjenklang i byggematerialene, og det naturlige landskapsrommet former et samlingspunkt mellom husene.

Naturen på Hvaler inviterer ut – men husene inviterer også den inn. Friluftshuset skal forsterke og forklare opplevelsen av å være på stedet; la oss se svabergene, furuskogen, havet og sandstranda, samtidig som husene skal legge til rette for å finne ly, et sted å spise, naturformidling og servicefunksjoner.

Både utformingen av byggene og byggematerialer reflekterer området vi er i. OF satser på tre som byggemateriale, og bygger i massivtre med naturlig grånende furukledning – som både gir miljøgevinst og er et naturlig valg i kystfuruskogen på Hvaler. Her blir toaletter og dusj, kiosk, kafé og et formidlingsrom som kan brukes til undervisning og hygge. Det blir også lagerrom for drift, men også utstyr til undervisning og aktiviteter i regi av Besøkssenteret i nasjonalparken og OF. Oslofjordens Friluftsråd ønsker at Friluftshuset både skal bli en inngangsport til den unike nasjonalparken, et opplæringssenter og et sted for å nyte strandlivet på Storesand.

Storesand kan bli Hvalers «Rondablikk», hvor gjestene kan se og oppleve den unike naturen i nasjonalparken – som i motsetning til Rondane – stort sett befinner seg under vann. Friluftshuset vil inngå som en del av Besøkssenteret, et tilskudd inne i nasjonalparken. For å få til det, er vi avhengige av at lokale krefter tar huset i bruk. Vi ønsker at flest mulig skal få lære om den fantastiske naturen i nasjonalparken og kunne drive friluftsliv på en bærekraftig måte. Vi ønsker derfor at Friluftshuset tas i bruk av lag og foreninger, barnehager og skoler, i tillegg til Besøkssenteret. Gjennom informasjonsmateriell og aktiviteter vil vi gi gjestene på Storesand et innblikk i nasjonalparken under vann.

I forrige uke kom signaler om at Fredrikstad kommune er innstilt på å støtte prosjektet på Storesand. Dette er godt nytt for friluftshuset. Men også for kommunens egen tilstedeværelse og rolle som nasjonalparkkommune, sammen med Hvaler, for Norges første marine nasjonalpark.

Vi ønsker alle velkommen inn, til en ny god sommer på Storesand!