Kjære potensielle velgere av Ap, Høyre, Frp, Sp, eller KrF i Fredrikstad. Vi har tilsynelatende fått svar på vår utfordring til disse partiene på våre to spørsmål:

1. Hvorfor mener ditt parti at sjødumping er eneste løsning på mudderproblemet?

2. Når Hvaler nå har sagt nei og sperret sitt havområde, med støtte fra Statsforvalteren, hvordan tenker ditt parti at sjødumping allikevel kan gjennomføres?

Les selv, og tenk etter om spørsmålene ble besvart.

Vi takker uansett for forsøket på fellessvar fra alle fem, men vi mener bestemt det er en ansvarsfraskrivelse å gjenta mantraet «stole på fagfolk» etc. igjen og igjen.

Vi kan gi noen eksempler på hvorfor vi mener man ikke umiddelbart og blindt skal stole på «fagfolk»: Kystverket er fagfolk på å sørge for skipsfarten i Norge til en rimeligst mulig pris, og mest mulig effektivt – det betyr «få det gjort». Deres slagord er betegnende nok «Vi tar ansvar for sjøveien». Punktum. De er ikke miljøfagfolk. De fikk en stygg tilsynsrapport under prøvemudringen.

Miljødirektoratet er fagfolk, men de forlanger nedsprøyting av mudderet blandet med 70 % vann til en tynn suppe under høyt trykk på dumpeplassen. Man bare antar at det legger seg pent ned på bunnen – bare 5 % skal drive av gårde i teorien – og til og med at den reneste suppen skal legge seg pent oppå den mer forurensede suppen og bli der for alltid. Dette til tross for varierende vær, vind og strømforhold – for eksempel forsterket ved en storflom i Glomma.

Les også

Vi tar avstand fra slike påstander. De sprer unødvendig uro og mistillit i lokalmiljøet

I vinter gjentok Kystverket påstanden om at hele mudringsprosjektet (3,3 millioner kubikkmeter mudder) bare ville føre til spredning av TRE kilo kvikksølv. Dette ble grundig tilbakevist. Men i Miljødirektoratets vedtak til tillatelse til prosjektet står det også der at det forventes TRE kilo spredning av kvikksølv. Dette er våre fremste fagfolk, de skulle umiddelbart ha slått ned på et slikt utsagn, og ikke bare kritikkløst gjentatt Kystverkets lovnader! Dette er skremmende.

Alle de strenge kravene fra Miljødirektoratet gjelder opptak og dumping av mudderet – men det er ingen som har noen idé om hva som kan gjøres når mudderet flytter på seg. Det står ingen steder. Da er det nemlig for sent!

Vi har lenge bedt om at politikerne må tenke selv også. Hvaler kommunestyre har gjort det, et mindretall i Fredrikstad bystyre har gjort det, nå er det disse fem i Fredrikstad (Ap, H, Frp, Sp, KrF) som må ta en runde til i tenkeboksen. Vi kan nemlig dessverre fremdeles ikke se at verken spørsmål 1. eller 2. er besvart.

Og du, kjære mulige velger av et av disse fem partiene, du må også ta en runde i tenkeboksen. Er du villig til med din stemme på et av disse partiene, å bli indirekte delaktig i en mulig tvangsgjennomføring av sjødumping av mudderet – som kan bli den største miljøkatastrofen i vår landsdel noensinne?

Hvis du nøler eller sier nei, ta kontakt med ditt parti og si klart fra slik at de har mulighet til å ombestemme seg i tide før valget. Ellers må du finne et alternativ til ditt parti utenfor disse fem.

Den eneste løsningen på mudderproblemet (og ja, havnen SKAL OG MÅ mudres) er at Fredrikstad går sammen med Hvaler og sier «Alt mudder på land!» Rensemetoder er kjent, trygge deponier er funnet, det er ikke noe å nøle med lenger.

JA TIL MUDRING – NEI TIL SJØDUMPING!