Gå til sidens hovedinnhold

Velgaards uredelige lovlighetsklage

Artikkelen er over 1 år gammel

Atle Ottesen: – Det oppleves som uredelig at Truls Velgaard påstår at enkelte partier har fått informasjon når han selv har mottatt den samme informasjonen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I bystyrets møte 18. juni uttalte Fredrikstad Høyre sin gruppeleder Truls Velgaard under behandlingen av arealplanen blant annet at:

«…..likeledes er vi blitt avskåret fra all mulighet til dialog og innspill med administrasjonen underveis. Så vidt jeg vet er alle opposisjonspartier i samme båt i så måte ...»

Dette er ikke sannferdig, Velgaard.

Etter en innsynsbegjæring viser det seg at Truls Velgaard har hatt mye dialog med administrasjonen om saken. Hvorfor sier da Velgaard til bystyret at de har vært avskåret fra all mulig dialog og innspill med administrasjonen? Hvorfor ønsker Velgaard å skape et inntrykk av at de har blitt avskåret når det kan dokumenteres at det ikke er sant?

Truls Velgaard sin opptreden i denne saken representerer for meg et foreløpig bunnivå fra Fredrikstad Høyre.

Kommunedirektøren fulgte opp påstanden fra Velgaard i bystyrets møte og kommenterte da at de, administrasjonen, har «svart på spørsmål fra både enkeltrepresentanter og gruppeledere skriftlig og muntlig, og at det er arrangert orienteringsmøter i hele og halve dager og lagt til rette for befaringer. Det er ikke rapportert til undertegnede verken skriftlig eller muntlig at spørsmål eller henstillinger om bistand eller veiledning blitt stående ubesvart eller ikke har vært fulgt opp.»

I etterkant av bystyrets behandling av arealplanen i juni har Truls Velgaard gått i spissen for en lovlighetsklage der han går rett i strupen på ordfører.

Det står i lovlighetsklagen blant annet; « ... Vi vet nå at ordfører, kort tid før det avgjørende bystyremøtet, fikk kommunedirektøren til å utarbeide et notat som skulle overtale MDG, Senterpartiet og Rødt til å stemme mot sin overbevisning, og sikre flertall for ønsket om boliger i området ...» »…. Derfor opplever vi det som ekstra kritikkverdig at ordføreren forsettlig forfordeler informasjon slik som vi ser i denne saken….»

Det oppleves som uredelig at Truls Velgaard påstår at enkelte partier har fått informasjon når han selv har mottatt den samme informasjonen. Hvorfor påstås det noe annet? Det vises også til et notat som skal ha vært utarbeidet – jeg håper Velgaard snarest kan dokumentere denne påstanden og vise dette notatet.

Les også

Nygård med sterk kritikk mot Høyres gruppeleder etter lovlighetsklage: Mener Truls Velgaard opptrer uredelig

Til Demokraten uttaler Velgaard følgende, selv etter at ordfører avviser at han har bedt om et slikt notat: «… ... Det florerer jo av brev i den omfattende arealplanen. Men hele vårt poeng med lovlighetsklagen er å påpeke den uryddige arealplanbehandlingen….»

En ting er å være uenige i en debatt – det er bra for demokratiet. Det som derimot er ødeleggende for demokratiet er når man kommer med usanne påstander og en lovlighetsklage som fremstår som ren sutring, og ikke inneholder en eneste paragraf om hva som skal være ulovlig. Det er uverdig og fremstår som lite tillitvekkende.

Jeg håper vi for fremtiden slipper slike uverdige angrep fra Høyre sin side. At ikke dette er en del av Fredrikstad Høyre sin nye strategi. Truls Velgaard sin opptreden i denne saken representerer for meg et foreløpig bunnivå fra Fredrikstad Høyre.

Kommentarer til denne saken