I disse dager skriker politikerne ut valgløfter i øst og vest, alt for å tekkes velgerne og få deg til å stemme på dem. Noen går lengre enn andre, men alt er ikke mulig å få gjennomført, det er i beste fall kun større ønsker og fremtidsvisjoner for kommunen vår. Slik er det alltid foran et valg, og alltid ekstra mange utspill sånn noen dager før valget. Jeg håper du som velger ikke lar deg lure av populistiske utspill, men forholder deg til fakta.

Er du usikker på hva du skal stemme, gå gjennom partienes valgkamp-program, der står «sannheten» om hva partiene egentlig ønsker gjennomført de neste fire årene. Ikke la deg overbevise av politikere som smiler oppriktig og har retorikken i orden, sett deg inn i hva de går til valg på. Vi har ikke personvalg i Norge, og godt er det, etter min mening. Politikken må alltid gå foran det om du liker en person eller ikke. Om du synes politikeren virker troverdig, har gode poenger, spiller på følelser eller er likandes, betyr mindre enn innhold i programmet de går til valg på.

Hvilke partier har jeg tro på kan lede denne kommunen gjennom dette rivende utviklingen på en best måte, med minst mulig støy, og til det beste for hver og en av oss?

Fasit er at Fredrikstad har en beliggenhet som gjør at vi er attraktive på mange områder, og med elva som renner igjennom, har vi mange muligheter på å utvikle byen videre til det beste for innbyggerne. Mye positivt har skjedd i byen de siste åtte årene, med rødgrønn politikk. Byen har begynt en dramatisk ansiktsløftning, noen mindre fornøyde med dette enn andre, men vi er i ferd med å bli en moderne småby, storby i norsk målestokk.

Vi kommer til å vokse som kommune og som by i tiden fremover, og når vi vokser vil det komme voksesmerter i form av misnøye med planene. Innbyggere som må vike plass og flytte på seg for en ny jernbane og nye moderne veier og infrastruktur er heller ikke positivt for de som blir berørt, men viktig for helheten og den videre utviklingen av vår kommune.

Så for meg er det viktigste spørsmålet foran denne valgkampen her, hvilke partier har jeg tro på kan lede denne kommunen gjennom dette rivende utviklingen på en best måte, med minst mulig støy, og til det beste for hver og en av oss? Jeg mener at de vi velger må ta føringen for denne utviklingen, de må ikke stoppe opp, men vurdere hvert prosjekt nøye, og stole på eget bondevett og magefølelse.

Derfor er jeg overbevist om at de rødgrønne partiene er best egnet til dette. De vil gjøre så godt de kan, uten å åpne opp for profitører, de vil jobbe for å trygge innbyggernes jobber i kommunen og det private. De vil ikke kutte i kommunens tilbud, beholde de tjenestene som kommunen gjør i dag, også de som ikke er lovpålagte. Mest mulig i egenregi. De er garantisten for en fortsatt flott og offensiv utvikling av elva vår. De rødgrønne vil utvikle kommunen videre med nye og mer moderne arbeidsmetoder innen for alle kommunens områder, utvikle Fredrikstad kommune til å bli en ledende kommune for sirkulær økonomi, samtidig i alle saker ha hensynet til miljøet høyest på dagsordenen.

Når det har skjedd så mye positivt i kommunen vår siden de borgerlige styrte i fra 2007 til 2011, hvorfor skal vi la de få tilbake stafettpinnen nå? Vi vet hva vi har, men vet ikke hva vi får. Høyre har ikke bedre politikk enn at de kun oppfordrer innbyggerne til å stemme på dem, fordi det er på tide med et skifte for skiftets skyld. Det holder ikke, det er innholdet og politikken som er det viktigst. Bruk stemmeretten, stem rødgrønt, så beholde vi den flotte ordføreren vår, Jon-Ivar Nygård i fire nye år. Jeg tror du kommer til å bli fornøyd med resultatet. Velg fellesskap, velg rødgrønt. Stem på SV, Sp, Rødt, Bymiljølista eller Ap.