Politiet fikk med seg utvalgslederne, kommunedirektørens ledergruppe, ordføreren og Truls Velgaard fra opposisjonen da de gjennomførte vandringen. Deler av sentrum er godt opplyst, men mange vil nok mene at ikke alle områder er godt nok opplyst.

– Vi går gjennom mye og ser mange små detaljer under vandringen, men i de store trekkene er det lys og de store manglene vi tar opp. En løs sten eller en benk med flisfare noteres og byvaktmesteren kan ta det under marsjen. Mange av de små tiltakene krever verken mye innsats eller penger, sier leder av teknisk utvalg, Elin Tvete.

Det var teknisk utvalg som hadde saken om politirådets vandring oppe til behandling i augustmøtet.

Mer lys x 4

– Vi har notert fire steder som trenger mer lys. Det er passasjen mellom rådhuset og Blå Grotte med plassen bak rådhuset, passasjen i Nygaardsgaten ved den gamle drosjetråkka og pumpehuset på Fisketorget. I tillegg er det et ønske om mer lys på Stortorvet, sier Tvete.

Bakgrunnen for at lysønskene er uønsket aktivitet og folkeansamlinger. Særlig utenfor utestedet på Fiskebrygga blir det kø.

Og passasjen i gågata og rommet bak rådhuset kan friste til narkotikasalg eller drikking på offentlig sted. Ved rådhuset er det sensorer som styrer lyset. De kan justeres for å dekke opp bedre.

Men det ble også tatt opp at sentrum sliter med et søppeldunkproblem som må ryddes opp i, benker må gås over etter slitasje. Litt pussing og maling/olje kan være nok.

Inn i budsjett

– Det er mange små ønsker ved siden av de store. Vi ser at mye vedlikehold og rengjøring, ikke minst tagging, kan utføres over dagens budsjett, så får vi jobbe for å legge inn midler til investeringer som mer lys og smarte søppeldunker i de neste budsjettene. At folk oppholder seg i våre parkeringshus kan vi enkelt løse ved at kommunens vektere svinger innom litt oftere, mener Tvete.

Hun har vært med på to vandringer og finner dem matnyttige.

– Men dere fikk et innspill fra Greta Thuen (H) om at byen er mer enn sentrum?

– Ja, og det er noe vi kan se på og legge inn i en vandring hvis det er ønsket. Men vi har stort sett fokusert på den indre sentrumskjernen der folk i hovedsak samles, og lys kan kommunen være konkret på. Nå skal vi rette en forespørsel til gårdeieren om Nygaardsgaten 47-51, sier Tvete.