Dermed ser det også ut til at tidsrammen holder når det gjelder firefeltsprosjektet som er ment å stå ferdig i 2017: Nå kommer bompengeringen

– Vi har hele tiden lagt opp til en anleggsstart i løpet av mai dette året. Nå ser det ut for at vi kan starte rivingen av næringsbyggene allerede til uken, opplyser Per Lyder Nyland, prosjekteringsleder i Statens vegvesen.

Fremdeles foregår det forhandlinger med flere av grunneierne i området når det gjelder erstatningssummene for byggene som skal rives.

– Det pågår fortsatt forhandlinger. Alle grunneiere som blir berørt har imidlertid gitt tillatelse for riving, sier Nyland: Enige med grunneierne

– Jeg tror vi kommer til enighet når det gjelder summene det er snakk om. Det er ikke uvanlig at det tar tid før partene blir enige, legger prosjekteringslederen til.

Ca. 70 millioner

Veivesenet anslår at de må ut med rundt 70 millioner for eiendommene det er snakk om.

Hele prosjektet er blitt 110 millioner kroner dyrere på to år

I alt skal 14 bolig- og næringsbygg rives i forbindelse med utbyggingen av firefeltsveien mellom Ørebekk og Simo. Fire bolighus ble jevnet med jorden allerede i fjor.

– På Ørebekk-siden blir sannsynligvis bilpleieforretningen, (tidligere Esso-stasjonen), og bygget ved siden av som blant annet inneholder en bruktforretning og et gatekjøkken, revet først, fortsetter Per Lyder Nyland.

PER LYDER NYLAND

Anleggskontor

På Seut-siden står deretter Seut Industrier, (fire bygg), TB-Rep og Ducati-utsalget for tur.

– Når det gjelder Shell-stasjonen på Ørebekk, vil den antagelig bli brukt som anleggskontor under byggeperioden, påpeker Nyland videre.

Også bakeridelen til Fasvo skal rives. Etter planen vil dette bygget bli revet sist.

Det er entreprenør Roar Steen Edvardsen som har levert det laveste anbudet på rivejobben. Hvem som får jobben blir avgjort i løpet av uken.